VECOZO en Open Line ondersteunen MDO's met nieuwe dienst

VECOZO en Open Line ondersteunen MDO's met nieuwe dienst

De samenwerking is gericht op het verbeteren van de zorguitkomsten. Dit door ondersteuning van samenwerking tussen en digitale uitwisseling van patiëntgegevens tussen MDO-deelnemers. VECOZO levert een digitale omgeving via Open Line's Vitaly-platform. Dit initiatief bouwt voort op de positieve resultaten vanuit oncologieregio Oncomid en wil een nieuwe standaard zetten voor samenwerkingen in zorg en netwerkzorg.

Efficiëntie verhogen

De dienst MDO maakt niet alleen de SONCOS-normen voor de behandeling van kankerpatiënten haalbaar, maar verhoogt ook de efficiëntie van multidisciplinaire overleggen. Door het verminderen van uitval en herplanning van patiënten kunnen met dezelfde capaciteit meer nieuwe patiënten besproken worden, terwijl tegelijkertijd de administratieve last voor zorgprofessionals aanzienlijk vermindert. Deze vooruitgang belooft een significante verbetering in de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, te starten bij MDO-ondersteuning, maar uit te breiden naar andere regionale of landelijke samenwerkingsvormen in zorg.

Han Tanis (rechts op de foto), Directeur bij VECOZO: “VECOZO zet zich met de dienst MDO in voor landelijke standaardisatie tegen maatschappelijk verantwoorde tarieven, net als met al onze andere diensten. Deze landelijke standaardisatie heeft als groot voordeel dat interoperabiliteit bij ketensamenwerking over heel Nederland direct geregeld is. De standaardisatie heeft daardoor ook een positief effect op de ICT-kosten van alle zorginstellingen omdat voor verschillende type MDO’s alle informatie via één platform gedeeld kan worden.”

Jo Verstappen (links op de foto), CEO bij Open Line: “Vanuit de samenwerking kunnen zorginstellingen versneld een landelijk dekkend netwerk van verschillende MDO types realiseren, te starten met Oncologie, Vaatchirurgie en Cardiologie. De ambitie is om van daaruit andere (regionale) samenwerkingen te ondersteunen, het platform is er klaar voor."

Open Line: Uw betrouwbare en innovatieve Cloud Solution Specialist

Open Line ondersteunt en adviseert klanten in verschillende branches bij ontwerp, bouw en beheer van complexe ICT (outsourcing) projecten. Ons Managed Services concept biedt een complete set aan Smart Cloud diensten dat klanten helpt bij het realiseren van de bedrijfs- en digitale doelstellingen.

Iedere branche kent zijn uitdagingen en geen organisatie is hetzelfde. Hoewel onze producten en diensten branche onafhankelijk zijn, vraagt iedere branche om een persoonlijke benadering. Als onafhankelijke dienstverlener kruipen wij in uw huid, zodat we weten wat u beweegt. Alleen zo kunnen wij waarmaken wat we u beloven.

Onze visie is dat klantrelaties verder gaan dan een advies of een ICT project. Iedere (outsourcing-) relatie is voor ons uniek. Wij zijn zowel partner als adviseur voor onze klanten en zijn trots op onze referenties en duurzame relaties die dat onderstrepen.

Onze focus? Het leveren van toegevoegde waarde door te excelleren in het technisch domein van uw informatievoorziening in ontwerp, bouw en beheer van Cloud infrastructuren.