Overheid

De dynamische overheid

De overheid is volop in beweging. Stilstaan is geen optie, veiligheid en continuïteit zijn harde eisen.

De beweging naar een digitale overheid is in volle gang, maar toch staan we nog maar aan het begin van de mogelijkheiden.


Gerben Dijkstra - Account Executive

De overheid, dat bent u


Digitaliseren, verbinden en wendbaarder maken van lokale overheden

Overheden zaaksystemen naadloos laten aansluiten
De wereld van lokale overheden is lang niet zo uniform als men denkt. Hoewel er een overlap is in specifieke eisen - denk alleen al aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) -, heeft toch elke overheidsinstantie haar eigen dynamiek, eigen strategie en eigen doelstelling. Daar waar de waterschappen al een flinke opmars hebben gemaakt in het datagericht werken en sturen, zijn gemeentes veel meer bezig met de digitale dienstverlening naar de burgers toe. Decentralisatie van taken moet worden opgepakt en de invoering van de nieuwe omgevingswet zorgt voor druk bij de lokale overheden. Digitale loketten zijn bijna gemeengoed en de volgende stap is om de zaaksystemen naadloos hierop te laten aansluiten. Common Ground en Haven zullen in de toekomst normstellend zijn voor de samenwerking en de dienstverlening van de gemeentes. Daar waar het Waterschapshuis voor de waterschappen continu op zoek is naar optimalisaties in de samenwerking tussen waterschappen onderling.

Waterschappen en gemeentes vormen gezamenlijk ruim 25% van het werk dat we als Open Line uitvoeren. Beide groepen sluiten naadloos aan en vormen een stabiele basis in de relaties die we hebben. Langdurige relaties, waardoor we veel kennis hebben kunnen opbouwen over de voornaamste bedrijfsprocessen, de belangrijkste applicaties, het ecosysteem en niet geheel onbelangrijk de dienstverlening.

Momenten van de waarheid
In de dienstverlening aan een lokale overheid of een waterschap is een van de eerste stappen die we zetten, het in kaart brengen van de belangrijkste "momenten van de waarheid". Uiteraard kennen we een Service Level Agreement, een Dossier Afspraken en Procedures en een Dossier Financiële Afspraken, maar dat zijn de formele documenten. Bij elke gemeente of waterschap zijn er momenten waarop alles net iets belangrijker is. Denk aan een herdenkingsdag waar veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn, de gemeenteraads- of waterschapsverkiezingen of een (dreigende) wateroverlast. In de schaalbaarheid en in onze processen is Open Line als geen ander in staat om zichzelf aan te passen een de eisen en wensen van haar klant.

Digitalisering, verbinding en wendbaarheid van lokale overheden
Op onze eigen wijze dragen we dus bij aan de digitalisering, de verbinding en de wendbaarheid van lokale overheden en waterschappen. Hierbij bieden we een gedoseerde aanpak om het maximale te halen uit de combinatie van hedendaagse technologieën en diensten, wetende dat de afhankelijkheid van legacy applicaties en legacy leveranciers vaak nog een gegeven is. De kracht van managed cloud dienstverlening is dat deze vaak een contractduur van 5 tot 10 jaar heeft en daarmee een prima fundament voor een langdurige groei- en moderniseringsstrategie vormt. In geval van de gemeentes biedt dit ook rust bij het omarmen van Common Ground en Haven initiatieven. Initiatieven die zich nu nog in de visievorm bevinden, maar waarvan ook Open Line overtuigd is dat ze meerwaarde gaan hebben in het verbeteren en optimaliseren in de gemeentelijke dienstverlening.