Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies waarmee wij het gebruiksgemak ervan voor u trachten te vergroten en onze diensten interessant voor u trachten te maken. Het is daarom nodig dat wij ingaan op de vraag wat cookies zijn en welke cookies er bestaan. Tevens lichten wij toe voor welke cookies wij uw toestemming nodig hebben alvorens wij deze cookies mogen gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw voorkeuren tijdens het bezoek van onze website onthouden en opslaan op uw eigen computer of smartphone. In die bestandjes is informatie opgenomen die ons meer vertelt over uw gebruik van onze website en uw voorkeuren en interesses. Spreken we hierna kortweg over ‘cookies’, dan bedoelen we daarmee ook andere, min of meer vergelijkbare online technologieën zoals scripts en trackingpixels.

Wat doen cookies?

Er bestaan - algemeen gesproken - vier soorten cookies: de technische cookies, functionele cookies, prestatiecookies en analytische cookies.

Technische cookies zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking van onze website. Daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Voor het gebruik van technische cookies hebben wij uw toestemming niet nodig, omdat deze cookies uw privacy niet of nauwelijks raken. Een voorbeeld daarvan zijn de cookies die uw taalinstelling onthoudt.

Prestatiecookies zijn cookies die ons informatie opleveren om de werking van een website te optimaliseren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om het aantal bezoekers van de website te tellen of om de laadtijd van bepaalde inhoud vast te leggen. Voor het plaatsen van prestatiecookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig.

Functionele cookies maken het mogelijk om een inschatting te maken van uw interesses en behoeftes, zoals die uit uw surfgedrag op onze website blijkt. Daarmee kunnen wij gepersonaliseerde content aan u presenteren. Met deze cookies kunnen we ook bepaalde testen uitvoeren. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw voorafgaande toestemming. 

Analytische cookies worden gebruikt om statistische informatie over het bezoek aan onze website te verzamelen. Met die informatie kunnen wij de inhoud van de website beter afstemmen op onze bezoekers. Wij gebruiken in dat verband Google Analytics 4. 

First Party cookies en Third Party cookies

First Party cookies zijn onze eigen cookies die wij op uw computer of smartphone plaatsen. Alleen wijzelf hebben toegang tot de informatie die via deze cookies worden verzameld. Deze cookies worden onderscheiden van zogeheten third party cookies; dat zijn cookies ie afkomstig zijn van andere partijen. Dat kan een van onze zakelijke partners zijn die via onze website eigen content presenteert. Zo’n derde partij heeft bij het gebruik van third-party cookies toegang tot de verzamelde informatie. Deze gegevens worden in voorkomend geval dus gedeeld met onze partners.

Wij streven ernaar het gebruik van third party cookies tot een minimum te beperken.

Toestemming

Willen wij via een prestatiecookie, een functionele cookie of een analytische cookie plaatsen en daarmee informatie verzamelen, dan is daarvoor uw toestemming nodig. U kunt daartoe bij de eerste keer dat u onze website bezoekt aangeven of u de cookies wel of niet wenst te accepteren.

Wilt u op een later moment uw toestemming intrekken of uw voorkeuren wijzigen, dan kan dat via de knop ‘cookie-instellingen’ in de footer van deze pagina. U hebt wettelijk het recht uw eerder gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Cookie-instellingen

In de ‘cookie-instellingen’ kunt u zien welke cookies wij tot onze beschikking hebben en of deze aan of uit staan. Als u de cookies die voorkeuren onthouden uitschakelt, moet u bijvoorbeeld  instellingen, zoals wachtwoord en inlognaam, steeds opnieuw intypen.

Nieuwe cookies ontvangen?

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.