Regionale MDO's in de verloskunde

In een baanbrekende ontwikkeling op het gebied van maternale zorg in Nederland, is een nieuw initiatief gelanceerd gericht op de optimalisatie van zorg voor zwangere vrouwen met ernstige onderliggende aandoeningen. Dit regionale project, opgezet door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en ondersteund door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), streeft ernaar om juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden voor zwangeren met onderliggende aandoeningen en onnodige verwijzingen naar tertiaire zorg te vermijden.

Het project, beoogt het opzetten van een multidisciplinair overlegplatform (MDO) in de perinatale regio van het UMC Utrecht, in samenwerking met het Geboortezorg Consortium Midden-Nederland (GCMN). Dit initiatief omvat acht perifere ziekenhuizen verspreid over Midden-Nederland en richt zich in eerste instantie op vrouwen met hart-, vaat-, hematologische of nefrologische aandoeningen vanaf de preconceptie tot de postpartumperiode.

De integratie van het Vitaly-platform, een organisatie-overstijgende oplossing voor MDO-vergaderingen, staat centraal in dit initiatief. Dit platform, dat in juni 2023 volledig operationeel werd, stelt artsen in staat om efficiënter en effectiever samen te werken door het delen van patiëntgegevens en het optimaliseren van MDO-workflows. Vitaly ondersteunt het besluitvormingsproces door middel van een uniform overzicht van de patiëntgegevens vanuit de verschillende elektronische patiëntendossiers, zodat zorgverleners betere zorgbeslissingen kunnen nemen.

De voordelen van dit initiatief zijn aanzienlijk: vermindering van administratieve last voor de zorgverleners, en voor patiënten toegang tot de beste regionale expertteams, en een vermindering van onnodige verwijzingen naar tertiaire zorg. Het project streeft ernaar om in 2024 een reeks producten, waaronder zorgpaden en indicatielijsten, beschikbaar te stellen voor verdere implementatie in de hele regio en heel Nederland.

Dit innovatieve initiatief markeert een belangrijke stap voorwaarts in de Nederlandse geboortezorg en heeft het potentieel om als model te dienen voor andere regio's wereldwijd, waarbij de nadruk ligt op "de juiste zorg op de juiste plek" voor zwangere vrouwen met complexe medische aandoeningen.

Voor het volledige verhaal, klik hier.

Open Line: Uw betrouwbare en innovatieve Cloud Solution Specialist

Open Line ondersteunt en adviseert klanten in verschillende branches bij ontwerp, bouw en beheer van complexe ICT (outsourcing) projecten. Ons Managed Services concept biedt een complete set aan Smart Cloud diensten dat klanten helpt bij het realiseren van de bedrijfs- en digitale doelstellingen.

Iedere branche kent zijn uitdagingen en geen organisatie is hetzelfde. Hoewel onze producten en diensten branche onafhankelijk zijn, vraagt iedere branche om een persoonlijke benadering. Als onafhankelijke dienstverlener kruipen wij in uw huid, zodat we weten wat u beweegt. Alleen zo kunnen wij waarmaken wat we u beloven.

Onze visie is dat klantrelaties verder gaan dan een advies of een ICT project. Iedere (outsourcing-) relatie is voor ons uniek. Wij zijn zowel partner als adviseur voor onze klanten en zijn trots op onze referenties en duurzame relaties die dat onderstrepen.

Onze focus? Het leveren van toegevoegde waarde door te excelleren in het technisch domein van uw informatievoorziening in ontwerp, bouw en beheer van Cloud infrastructuren.