title

Algemene voorwaarden Open Line


Download hier onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de Nederlandse ICT Voorwaarden. De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

The Nederland ICT Terms and Conditions are filed with the Chamber of Commerce under number 30174840.

Download Algemene voorwaarden: NL versie | EN versie