Security

Verhoog de cyberweerbaarheid van je organisatie

Digitale dreigingen vormen duidelijk een steeds groter gevaar voor de bedrijfscontinuïteit. Next-gen AI driven, Risk Based SOC services door de champions van Open Line beschermt u tegen dreigingen van buiten en binnen uw organisatie.

Cyberveiligheid start met een goede bewustwording van de belangrijkste bedrijfsrisico's.


Emile Stam - Chief Commercial Officer

Informatiebeveiliging


Voorkomen is beter dan genezen

De vindingrijkheid van cybercriminelen en het gebrek aan gespecialiseerd personeel is dusdanig toegenomen dat het managen van informatiebeveiliging voor vele organisaties een taak is geworden die hen boven het hoofd is gegroeid.

Risk-based SOC Services
Next Generation Networking & Cloud Security
API Security as a Service
Governance

Alles zien is onmogelijk


Schade door cybercriminaliteit
Onnodige digitale schade aan uw organisatie wilt u natuurlijk voorkomen. Het veroorzaakt niet alleen financiële maar ook reputatieschade. Wanneer uw klanten merken dat u slachtoffer bent geworden van cybercriminaliteit en dat hun gevoelige gegevens op straat liggen dan spreekt dat niet in uw voordeel. Deze situatie kan u maar beter voor zijn. Uw en onze data moet te allen tijde veilig zijn!

State-of-art tools
Vanuit Open Line maken we gebruik van state-of-art tools die 24x7 oog hebben voor bekende en onbekende kwetsbaarheden. Tools die ondersteunen in het versneld mitigeren van risico’s en waar nodig ook gericht oog hebben voor patronen. Uniek is de oplossing die Open Line biedt specifiek voor ransomware.

Immutable Storage
De Immutable Storage oplossing borgt dat opslag niet veranderd kan worden, waardoor er na een ransomware aanval altijd een dataset is die gebruikt kan worden voor forensisch onderzoek en een versneld herstel van data.

Waarom de stap naar ‘Risk Based’?
Hedendaagse digitale dreigingen vormen duidelijk een steeds groter gevaar voor de bedrijfscontinuïteit. Om zicht te behouden op het ontstaan van digitale dreigingen verzamelt ons Risk Based Security Operations Center (SOC) vanuit het Security Information & Event Management (SIEM) platform alle mogelijke informatie, correleert en analyseert deze en onderneemt waar nodig direct de juiste stappen.

Maar niet alleen de digitale dreigingen, ook een situatie waarin IT-landschappen zelf steeds complexer worden, vergroten de dreiging alleen nog maar meer. Want hoe is het nog langer mogelijk om alles, maar dan ook álles te zien, te monitoren, te controleren, laat staan te interpreteren? Het antwoord op deze vraag is dan wel weer heel eenvoudig: NIET.

“Het gaat om de juiste focus”
Door de focus te leggen op de risico’s die voor een organisatie het grootst zijn, en deze te trechteren, wordt de omvang van de scope waarin wordt gemonitord aanzienlijk kleiner.

Vanuit ons SOC in onze vestiging te Valencia zijn wij in staat om de ICT-omgeving van onze klanten op basis van bekende en onbekende risico’s zo optimaal mogelijk te monitoren.

Hoe pakken we dat aan?

Nulmeting

Met de nulmeting maken we een moment opname en bepalen daarmee de issues, risico's en eerste maatregelen.

Verhogen digitale veiligheid

Door het verhogen van de digitale veiligheid sluiten we direct de hoogste risico's uit.

Trainen medewerkers

Tegelijk met de eerste twee stappen leren we uw medewerkers om te gaan met bedreigingen.

Cybersecurity optimalisatie

In deze stap koppelen we bekende en onbekende bedreigingen aan onze bewakingssystemen.

Monitoring ICT omgeving

In deze stap richten we de monitoring in van uw complete netwerkomgeving en devices.

  • Universitat Valencia
  • Palo Alto
  • Dekra
  • Varonis
  • Salt Security
  • Cisco
  • Citrix
  • Avepoint
  • Tanium
  • Elastic