Betrokken huisvesting

Een huis is pas een thuis als het persoonlijk, veilig en vertrouwd voelt

Sociale huisvesting is meer dan alleen stenen en balken, de dienstverlening om de huurders een thuis te bieden is veelomvattend en altijd in beweging.


John Eijssen - Account Executive

Maatschappelijk betrokken, oog voor duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid

Het vinden van een balans in de belangen van huurder en verhuurder
Maatschappelijk betrokken, oog voor duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid zijn kernwoorden die we bij al onze sociale woningcorporaties tegenkomen. Rondom de verhuur van een woning komt enorm veel kijken. Verhuur heeft betrekking op de woning, maar ook alles wat met de woning te maken heeft, waarbij de huurder zonder uitzondering centraal staat. Het sociale karakter maakt ook dat er een bovengemiddeld streven is dat de verhuur van een woning – en dus het bieden van een thuis – betaalbaar moet zijn en blijven.

Aanvullend is de corporatiemarkt aan strenge regels gebonden. Verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid nemen is stevig verankerd. Deze verantwoordelijkheid is diep verankerd bij de corporatiemedewerker, evenals de betrokkenheid bij de huurder. Omgekeerd kan het echter voorkomen dat de betrokkenheid en verantwoordelijkheid er niet altijd is bij de huurder. Hoe wordt daar een goede balans in gevonden? Geen sinecure.

Kentering in het gebruik van zelfbouw legacy applicaties
Door de jaren heen is het systeemlandschap bij de woningcorporaties steeds complexer geworden. Kenmerkend is dat er veel zelfbouw legacy in omloop is, maar ook hier is een kentering zichtbaar. Hierbij wordt steevast gekeken naar complexiteitsreductie. De opkomst van DevOps en Agile maken dat stap-voor-stap de complexiteit gereduceerd kan worden en deelfunctionaliteiten versneld ontwikkeld kunnen worden. De cloud vormt hierin echt een enabler. Aan de andere kant schuilt ook het gevaar dat de woningcorporatiemarkt overstelpt gaat worden met puntoplossingen die in de combinatie weer een nieuwe complexiteit introduceren. Denk aan uitwisselformaten, de opkomst van API’s en de governance rondom data.

Heldere visie op een altijd relevante werkplek
Het bieden van een ontwikkelfundament (DevOps) evenals een security framework en aanpak behoren tot de kerndiensten Open Line. Vul dit aan met een heldere visie op een altijd relevante werkplek en een dienstverlening met een gezicht, dan zijn alle ingrediënten voor een fantastische samenwerking aanwezig. De noodzaak van kwaliteit en het voldoen aan hoge eisen – daar waar ook een woningcorporatie aan moet voldoen – is Open Line niet vreemd, getuige ook de NEN- en ISO-certificeringen waaraan Open Line voldoet.

De Open Line marktbelofte
Maar het allerbelangrijkste is onze marktbelofte: wij zijn immens betrokken bij onze klanten en onze medewerkers. De balans tussen een persoonlijke en een digitale dienstverlening in dezen komt geheel overeen met de balans die ook de woningcorporaties zoeken in hun dienstverlening. Prima ingrediënten om met elkaar te groeien in de dienstverlening en van elkaar te leren.