Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en andere ongelukken tegen te gaan.
In dat kader voert Open Line een actief beleid om zorgvuldig met eventuele datalekken en andere beveiligingsincidenten om te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van een datalek of misbruik, neem dan direct contact op met servicedesk@openline.nl en telefoonnummer +043 850 7340.

Alleen door ons geautoriseerde personen mogen uw persoonlijke gegevens gebruiken.
Voor beveiligingsdoeleinden gebruiken we software om het netwerkverkeer te monitoren op ongeoorloofde pogingen tot toegang of ongeoorloofd gebruik. Onze beveiliging van persoonsgegevens wordt met regelmaat geëvalueerd en up-to-date gebracht.

Verwerker

In de gevallen waarin wij de functie van verwerker in de zin van de AVG hebben, zullen wij met uw organisatie als opdrachtgever contractuele afspraken maken over onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Die afspraken worden in een verwerkersovereenkomst opgenomen. Omdat wij beschikken over de data van onze klanten, zullen wij deze uiteraard vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor de de uitvoering van de afgesproken diensten. Schakelen wij een sub-verwerker in, dan wordt de sub-verwerker contractueel ook verplicht tot vertrouwelijkheid en beveiliging.