Open Line Support

Bereikbaarheidstijden
Open Line Support is op weekdagen bereikbaar van 7:00 - 18:00. Bel voor support het servicenummer speciaal voor uw organisatie (zie SLA / XLA / DAP). 

Support tool
Om u live ondersteuning te kunnen bieden maken we gebruik van Teamviewer software waarmee we eenmalig met uw goedkeuring uw werkstation kunnen overnemen. Onze support medewerker kan u vragen om de Open Line support tool te downloaden en te starten. Klik op de link hieronder om de download en installatie te starten.

Availability Hours
Open Line Support is available weekdays from 7:00 am - 6:00 pm. For support, call the service number specifically for your organization (see SLA / XLA / DAP). 

Support tool
To provide you with live support, we use Teamviewer software that allows us to take over your workstation once with your approval. Our support representative may ask you to download and launch the Open Line support tool. Click on the link below to start the download and installation.

Download Support tool

Hoe werkt het / How does it work?

Open Line Support tool
De downloader kiest automatisch het juiste OS platform Windows of Mac OSX). Na het downloaden start u de gedownloade software (Teamviewer) en u geeft het gegeneerde ID en het speciaal voor u gegenereerde wachtwoord per telefoon of e-mail aan de supportmedewerker door. Deze kan dan éénmalig en pas ná uw toestemming uw beeldscherm op afstand overnemen.

Wanneer de verbinding door u of door ons wordt beëindigt wordt ook de toegang beëindigd en vervalt het wachtwoord. Bij een eventuele volgende ondersteuningssessie wordt een nieuw wachtwoord gegenereerd. Wij kunnen dus alleen met uw expliciete toestemming uw computer overnemen. Uw privacy is daarbij maximaal gewaarborgd. Hoe Open Line met uw privacy omgaat leest u hier.

Open Line Self Service Portal

Maak snel een melding of doe een aanvraag in ons Self Service Portal

Start hier de Open Line Self Service Portal

Open Line Support tool
The downloader automatically selects the appropriate OS platform Windows or Mac OSX). After downloading, start the downloaded software (Teamviewer) and give the generated ID and password to the support employee by phone or e-mail. He or she can then take over your screen remotely only once and only after your permission.

If the connection is terminated by you or by us, access is also terminated and the password expires. At a possible next support session a new password will be generated. We can therefore only take over your computer with your explicit permission. Your privacy is thereby maximally guaranteed.

Please read here how Open Line handles your privacy

Open Line Self Service Portal

Make a quick report or request in our Self Service Portal.

Launch the Open Line Self Service Portal here

Cisco Anyconnect packages

Bent u door onze support medewerker gevraagd om Cisco Anyconnect package te installeren? Download deze dan hier / Have you been asked by our support representative to install Cisco Anyconnect package? Please download it here:

Anyconnect 4.9 Linux | Anyconnect 4.9 MacOS | Anyconnect 4.9 WIndows