Strategisch samenwerken met leveranciers en klanten
is de Open Line sleutel tot innovatie.
Uw betrouwbare en innovatieve Cloud Solution Specialist
We willen voor ú het onderscheid maken met waar wij goed in zijn.
Samen onderweg!
Wij zijn een partner voor onze klanten en leveranciers.
Dat we uw opdracht krijgen is nooit vanzelfsprekend
We vertrouwen erop dat u de juiste keuze maakt.

Over Open Line 

Onze organisatie is altijd op zoek naar nieuwe manieren om efficiënter te werken en de productiviteit te verhogen. Om succesvol te blijven, werken we continue aan de verbetering van ons bedrijfsmodel en bedrijfsprocessen. Dit is noodzakelijk om onze voorsprong in de markt te behouden en waar mogelijk verder uit te bouwen.

Michiel van Lamoen, CFO

We houden niet van borstklopperij, we zijn gewoon trots op ons bedrijf!

Onze kracht

Onze kracht zit op de eerste plaats in onze medewerkers: professionals die met passie hun vak uitoefenen, HBO+ geschoold, zwaar gecertificeerd en goed gemotiveerd. Competenties worden continu ontwikkeld en ‘de klant centraal’ zit in ons DNA. Samen met heldere keuzes voor marktleiders in het technisch domein van de informatievoorziening zijn wij in staat om op maat de precieze oplossing te bieden voor uw behoeftes. De waardebeleving van u is leidend. We praten dan ook zo weinig mogelijk over u maar het liefst met u. We willen in uw ‘wereld’ blijven passen en houden onze focus scherp, ook met het besef dat soms een weloverwogen ‘nee’ moet worden verkocht. We nemen verantwoordelijkheid voor de diensten die we leveren en wanneer het er om spant, ondernemen we adequaat actie in uw belang.

Welkom in het tijdperk van gebruikersbeleving!

We werken toe naar service overeenkomsten (XLA’S) met indicatoren waarbij uw ‘context’ centraal staat. Downtime in de vorm van percentages zegt namelijk niets over de (economische) impact op uw organisatie of de gebruikersperceptie.

Innovatiekracht

Strategisch samenwerken met leveranciers en klanten is de Open Line sleutel tot innovatie.

De wereld om ons heen staat niet stil. Wij blijven ons voortdurend verbeteren. Gericht werken we aan het versterken van onze zwakke punten en het op peil houden en optimaal benutten van onze sterke punten. Strategisch samenwerken met leveranciers en klanten is de Open Line sleutel tot innovatie. Participeren in sterke netwerken, met focus en commitment. Met goed zicht op trends in de maatschappij maken we de vertaling naar 'smart' oplossingen voor onze belangrijkste doelgroepen (branches). Innovatie vraagt klantgerichtheid en is voor ons pas echt succesvol als onze klanten de meerwaarde herkennen en erkennen. Maar uiteindelijk wordt het succes bepaald door onze mensen die het doen.

Faciliteren van partnership

Samen onderweg.

Wij zijn een partner voor onze klanten en leveranciers en zijn trots op onze referenties en duurzame relaties die dat onderstrepen. Regelmatig worden er ‘technologie updates’ in de vorm van ontbijtsessies en seminars georganiseerd. We betrekken daarmee klanten en hun relaties bij ontwikkelingen en innovaties. Door de uitstekende partnerstatus bij onze leveranciers zijn we al vroegtijdig goed geïnformeerd over nieuwe trends en ontwikkelingen. Dat delen we graag met u.

Governance en certificeringen

Consistent management, samenhangend beleid en processen, heldere beslissingsrechten en -bevoegdheden.

Met andere woorden: goed ondernemingsbestuur en beheersing van kernprocessen. Wij vinden het niet meer dan logisch dat u zekerheid wilt over bijvoorbeeld informatieveiligheid bij uitbesteding van uw ICT aan Open Line. Relevante certificeringen bieden u de zekerheid dat Open Line adequate kwaliteits-, beheers- en beveiligingsmaatregelen ingericht én werkend heeft en rekening houdt met maatschappij en milieu.

Financiële slagkracht

De samenwerking met de investeringsmaatschappij Capital A Investment Partners biedt Open Line een stevig fundament voor de toekomst. Samen met Open Line zal Capital A invulling geven aan de groeistrategie voor de komende jaren. Open Line heeft in de afgelopen jaren een duidelijke focus gelegd op managed services en een selectieve segmentstrategie. Deze focus zal de komende periode een belangrijke pijler blijven onder de strategie en, met klant specifieke teams, meer toegevoegde waarde voor de klant en aandacht voor de medewerkers betekenen. De verwachting is dat hiermee Open Line en Capital A de ingezette groei kunnen voortzetten. Een traject waarin zowel Open Line als Capital A het volste vertrouwen hebben. Capital A komt voort uit ABN AMRO en kan leunen op een enorme bron aan kennis en ervaring. Kennis en ervaring die absoluut gaan bijdragen aan onze volgende fase. 

Over vertrouwen gesproken….

Dat we uw opdracht krijgen is nooit vanzelfsprekend, wij vertrouwen op u dat u de juiste keuze maakt

Onze klanten geven ons opdrachten in het vertrouwen dat wij met onze kennis en ervaring goed werk leveren. We willen voor ú het onderscheid maken met waar wij goed in zijn. Voorop staat dat we u meer willen geven dan alleen een ‘kostenpost’. U bent wellicht niet op de eerste plaats geïnteresseerd in certificaten en beheermodellen, u wilt gewoon een ICT landschap dat werkt en een leverancier die betrouwbaar is, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Dat we uw opdracht krijgen is nooit vanzelfsprekend, wij vertrouwen erop dat u de juiste keuze maakt. En als er geen ‘klik’ is zeggen we dat ook.

 

"Het 'leven' in de cloud is zoals het echte leven, het komt uiteindelijk aan op het geven van vertrouwen, vertrouwen in wat we doen, niet doen en uitstralen, niet om wat we u beloven".

"Trusted IT that makes you smile"