Logistiek, altijd in beweging

De logistiek die we overdag zien, is 24 uur in beweging

Logistiek is niet alleen het pakketje, het is een doordachte keten aan systemen, processen en mensen. Het is zaak om deze keten zo sterk mogelijk te houden.


Roel Ottenheijm - Account Director

Cloudgedreven logistieke kracht

Meer dan 1.000.000 logistieke bewegingen per dag
Open Line’s ideale cloud faciliteert meer dan 1.000.000 logistieke bewegingen per dag. Logistiek is veel meer dan de vliegtuigen, vrachtwagens, treinen, schepen en mensen die we met het oog zien. In een wereld waar het time-to-market tempo enorm hoog is geworden worden logistieke bedrijven uitgedaagd om het elke maand weer een beetje slimmer en beter te doen.

Voor een groot deel is dat mensenwerk. Professionals die de logistiek snappen, maar daarbij afhankelijk zijn van digitale hulpmiddelen. De Kanban-gedachte was ooit de basis en op sommige plekken doen de Kanban-kaarten nog steeds hun werk. Weinige mensen realiseren zich dat Kanban ook het fundament heeft gevormd voor Agile. Dat zegt absoluut iets over de vooruitstrevendheid van de sector logistiek, waar de welbekende kaarten ondertussen hebben plaatsgemaakt voor complexe ICT systemen.

Optimaliseren en verduurzamen van de logistieke keten
De uitdagingen die elke dag spelen zijn het gevolg van de grote toename aan concurrenten, compliancy eisen, digitalisering van de vraag en toeleveringsketen, accuratere voorspelling, verduurzaming van de gehele keten, kleinere voorraden (JIT) en – laten we die vooral niet vergeten – de automatisering en robotisering van de magazijnen en uitleverpunten. In het verlengde hiervan zijn er nieuwe mogelijkheden ontwikkeld door logistieke dienstverleners om hun klanten nog completer van dienst te kunnen zijn en die in positieve zin impact hebben op de productiecapaciteit. Dit alles gaat gepaard met de immer aanwezige uitdaging om enerzijds kosteneffectiever en anderzijds efficiënter en dus sneller te kunnen werken.

IT- en de bijhorende dienstverlening kent in het bovenstaande een belangrijke rol.

De balans om het nieuwe mogelijk te maken en te ondersteunen, terwijl er voor productie en de logistiek ook continuïteit geborgd moet worden voor complexe legacy systemen, is geen eenvoudige. Professionals uit de logistiek kennen zonder uitzondering de enorm ingewikkelde WMS- en ERP-systemen die van levensbelang zijn, maar die als gevolg van de snelheid en continue druk in de logistieke pijplijn zijn verworden tot complexe stukken maatwerk. Deze systemen zijn in veel gevallen de kransslagader van het bedrijf.

Er zijn wanneer het echt telt
Open Line ondersteunt diverse logistieke en semi-logistieke (combinatie productie en logistiek) bedrijven. Onze gespecialiseerde klantteams kennen hun klant goed en weten wat de impact is van een storing. Je hoeft ze echt niet te vertellen dat bepaalde momenten in het jaar belangrijker zijn dan andere. Denk bijvoorbeeld aan Black Friday, Cyber Monday, Sinterklaas en kerst, periodes waarin we de verwerkingscapaciteit van onze systemen voortdurend aanpassen aan de vraag en deze extra monitoren, zelfs als we dat niet hebben afgesproken.

Naast de kennis van en over onze klanten, is het in de logistieke sector belangrijk om het technisch fundament op orde en veilig te houden. De complexe, vaak legacy maatwerksystemen maken dat niet altijd makkelijk. De afhankelijkheid van oude (soms out-of-support) systemen is simpelweg een feit. En als upgraden nog geen optie is, is het fijn als je kunt terugvallen op een partij die een dergelijk systeem kan "hardenen". Daarmee nemen we niet alle kwetsbaarheden weg, maar wel dat deel waarmee we zorgen dat de actuele (modernere) systemen minder afhankelijk zijn van deze "zwakke schakel".

Samen bewegen naar de toekomst
Het voordeel van werken met een Managed Cloud Services partij als Open Line is dat we vooruit kunnen kijken. Het is juist de langere contractduur die maakt dat we samen met onze klanten aan tafel kunnen zitten en mee kunnen denken over het moderniseren/optimaliseren van het totale platform en de keten. Want één ding weten we zeker, de wereld van logistiek blijft volop in beweging.