Open Line neemt IT Waterschap Rivierenland over

Open Line neemt IT Waterschap Rivierenland over

Open Line, leverancier van managed cloud services aan ruim 140 bedrijven in met name de zorg, overheid, sociale huisvesting en industrie, neemt de volledige generieke IT van Waterschap Rivierenland over. Open Line kwam na een uitgebreide Europese aanbestedingsprocedure als beste aanbieder uit de bus.

Waterschap Rivierenland is het eerste Nederlandse waterschap dat de complete generieke IT outsourcet. Een uitgebreide marktconsultatie en een intensief selectieproces leidden tot een tienjarige overeenkomst met IT-dienstverlener Open Line.

De uitbesteding is het gevolg van een sourcingstrategie die Richard Bremer, CIO van Waterschap Rivierenland heeft laten ontwikkelen. “We wilden de kwetsbaarheid, onder meer veroorzaakt door de toenemende cyberdreigingen, verminderen. Daarnaast willen we profiteren van de schaalgrootte van een dienstverlener. Het is, bijvoorbeeld, voor een waterschap duur om zelf een uitwijkvoorziening optimaal in te richten.” Tot slot was de intentie om de wendbaarheid van de organisatie te verhogen. “Ontwikkelingen gaan snel, zowel maatschappelijk als puur op het gebied van IT.”

Zorgvuldig selectieproces

Toen de sourcingstrategie eenmaal was bepaald, begon het zorgvuldige proces dat uiteindelijk tot de uitbesteding moest leiden. Na gesprekken met andere Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Shared Service Center van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, werden langs twee lijnen voorbereidingen getroffen voor de outsourcing. Enerzijds startte een marktoriëntatie en daarnaast speelde het voorbereiden van de interne organisatie bij het waterschap. Zo werd een regie-organisatie opgezet, die zal fungeren als intermediair tussen het waterschap en de externe ICT-dienstverlener.

Na de marktconsultatie werd door Waterschap Rivierenland een RFI opgesteld, gevolgd door een aantal intensieve dialoog- en verdiepingssessies met in totaal vier mogelijke dienstverleners. Op basis van deze uitgebreide gedachtenuitwisseling en een goed passend voorstel won Open Line de deal.

Affiniteit met het waterschap

Bremer is blij dat de keuze op de Limburgse dienstverlener gevallen is. “Qua organisatie past Open Line goed bij ons. De keuzes die wij maakten bij de inrichting van onze omgeving sluiten aan bij de manier waarop Open Line omgevingen inricht. Dat maakt de overgang kleiner.”

Roland Kieboom, COO bij Open Line, stelt dat Waterschap Rivierenland als organisatie goed aansluit op de cultuur en ambitie van Open Line. “We snappen de business van een waterschap goed. Belangrijk is te onderkennen wat de momenten van de waarheid zijn voor een waterschap en welke consequenties dat heeft voor de IT-organisatie.” Open Line bood ook technisch een hele goede invulling. “In ons aanbod kan het waterschap in heel korte tijd voldoen aan de door henzelf gestelde doelstellingen,” legt Kieboom uit.

De samenwerking tussen Open Line en Waterschap Rivierenland is inmiddels gestart. Het project bestaat uit twee stappen: de eerste fase betreft het één-op-één overzetten van de omgeving. In de tweede fase vindt de daadwerkelijke transformatie plaats. Die migratie zal half oktober afgerond zijn.

Over Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is één van de 21 Nederlandse waterschappen en behoort met ruim 1000 medewerkers qua grootte tot de top drie van het land. Het verzorgingsgebied ligt tussen de grote rivieren de Rijn, Maas en Waal, en de Linge. De drie belangrijkste taken van het waterschap zijn het realiseren en beheren van sterke dijken, het zuiveren van afvalwater en het evenwichtig verdelen van het oppervlaktewater in het beheergebied.

Open Line: Uw betrouwbare en innovatieve Cloud Solution Specialist

Open Line ondersteunt en adviseert klanten in verschillende branches bij ontwerp, bouw en beheer van complexe ICT (outsourcing) projecten. Ons Managed Services concept biedt een complete set aan Smart Cloud diensten dat klanten helpt bij het realiseren van de bedrijfs- en digitale doelstellingen.

Iedere branche kent zijn uitdagingen en geen organisatie is hetzelfde. Hoewel onze producten en diensten branche onafhankelijk zijn, vraagt iedere branche om een persoonlijke benadering. Als onafhankelijke dienstverlener kruipen wij in uw huid, zodat we weten wat u beweegt. Alleen zo kunnen wij waarmaken wat we u beloven.

Onze visie is dat klantrelaties verder gaan dan een advies of een ICT project. Iedere (outsourcing-) relatie is voor ons uniek. Wij zijn zowel partner als adviseur voor onze klanten en zijn trots op onze referenties en duurzame relaties die dat onderstrepen.

Onze focus? Het leveren van toegevoegde waarde door te excelleren in het technisch domein van uw informatievoorziening in ontwerp, bouw en beheer van Cloud infrastructuren.