Data Delen Midden Nederland (DDMN): samenwerking via MDO-as-a-Service

Gegevens van kankerpatiënten in de regio Midden-Nederland straks met druk op de knop beschikbaar in regionale virtuele MDO-omgeving

Oncomid, het oncologienetwerk van Midden-Nederland waarin zes ziekenhuizen samenwerken, maakt sinds kort succesvol gebruik van het virtuele MDO-platform van Open Line en Parsek. De ziekenhuisoverstijgende werkprocessen die gerelateerd zijn aan het multidisciplinaire overleg (MDO), worden met dit platform ondersteund. Daardoor vervallen veel handmatige activiteiten die voorheen nodig waren om informatie te delen. Dit scheelt per patiënt gemiddeld 30 minuten en het vergroot de flexibiliteit. Open Line levert het virtuele MDO-platform als dienst: MDO-as-a-Service.

30 minuten tijdwinst per patiënt

Vóór de inzet van het MDO-platform waren er veel handmatige acties nodig ter voorbereiding op het MDO. Per aanmelding van een patiënt kostte dat zo’n dertig minuten. Tijd die de medisch specialisten, verpleegkundigen en secretaresses nu anders kunnen besteden. Want door een koppeling met de EPD’s (elektronische patiëntendossiers) en de XDS-en (netwerken voor digitale gegevensuitwisseling) van de ziekenhuizen is overtypen niet meer nodig. Ook kunnen beelden en verslagen ‘met een muisklik’ worden opgehaald vanuit het virtuele MDO-platform.

Al 2300 patiënten virtueel besproken

De eerste tumorwerkgroep die het regionale MDO op het online samenwerkingsplatform van Open Line voert, is UroOnco (urologie). In deze tumorwerkgroep zijn op dit moment al meer dan 2300 patiënten via het MDO-platform besproken. Doel is dat binnenkort nog acht andere regionale oncologische MDO´s in Midden-Nederland - ongeveer 8.200 patiënten per jaar – hun patiënten op deze manier bespreken.

Gegevens uit onderliggende EPD’s tonen

De gegevens die worden besproken tijdens een MDO worden momenteel nog via XDS opgehaald uit de EPD’s van de ziekenhuizen. Doel is om de EPD’s rechtstreeks met het MDO-platform van Open Line te koppelen, zodat XDS niet eens meer nodig is. Zodra dat is gerealiseerd, sluiten gefaseerd ook de overige acht tumorwerkgroepen van Oncomid aan.

Samenwerking ziekenhuizen, zorgverzekeraar en technologieleveranciers

Het project wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen de zes deelnemende ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland, Open Line en Parsek, die gezamenlijk het MDO-platform aanbieden, de EPD-aanbieders Chipsoft, Epic en Easycare en de twee belangrijkste aanbieders van XDS-netwerken, te weten Philips Forcare en Enovation.

Volledig kopieerbaar door gebruik van open standaarden

De omgeving wordt volledig ingericht op basis van standaarden van IHE, Nictiz, TWIIN, IKNL/Citrien, zodat het model ook eenvoudig te kopiëren is in andere regio’s. Daarbij zijn twee belangrijke uitgangspunten gehanteerd:

  • Registratie aan de bron: de data blijft in de EPD’s van de ziekenhuizen staan. Het Open Line-platform haalt data uit de EPD’s op (op basis van gegeven toestemming) en ‘vergeet’ de data na gebruik weer.

  • De Juiste Zorg op de Juiste Plek: het wordt door deze samenwerking voor de deelnemende ziekenhuizen veel makkelijker om patiënten gezamenlijk te bespreken en vervolgens de behandeling te laten plaatsvinden in het ziekenhuis dat het beste past.

Blauwdruk voor data-uitwisseling

Laurens Faessen is vanuit Open Line betrokken bij het project. Hij zegt: “We praten in de zorg al jaren over data-uitwisseling, maar door de complexiteit en diversiteit in IT en processen worden we telkens gehinderd door drempels. Samen met de overige leveranciers - Chipsoft, Epic, Easycare, Philips Forcare en Enovation - laten we zien dat de technologie er klaar voor is; dat het gewoon kán als alle betrokken partijen dat willen. Andere regio’s kunnen deze blauwdruk hergebruiken. Daarmee realiseren ze veel tijdwinst voor de zorgprofessionals en stellen we de juiste informatie beschikbaar, wat uiteindelijk ook leidt tot betere zorg.”

Arjo Boendermaker is projectleider van Data Delen Midden-Nederland. Hij zegt: “Dit project is een goed voorbeeld van connected care. Het virtuele MDO-platform faciliteert de deelnemende ziekenhuizen om proactief samen te werken met minimale administratieve lasten. We zijn heel blij dat Open Line en Parsek deel uitmaken van ons ecosysteem.”

Open Line: Uw betrouwbare en innovatieve Cloud Solution Specialist

Open Line ondersteunt en adviseert klanten in verschillende branches bij ontwerp, bouw en beheer van complexe ICT (outsourcing) projecten. Ons Managed Services concept biedt een complete set aan Smart Cloud diensten dat klanten helpt bij het realiseren van de bedrijfs- en digitale doelstellingen.

Iedere branche kent zijn uitdagingen en geen organisatie is hetzelfde. Hoewel onze producten en diensten branche onafhankelijk zijn, vraagt iedere branche om een persoonlijke benadering. Als onafhankelijke dienstverlener kruipen wij in uw huid, zodat we weten wat u beweegt. Alleen zo kunnen wij waarmaken wat we u beloven.

Onze visie is dat klantrelaties verder gaan dan een advies of een ICT project. Iedere (outsourcing-) relatie is voor ons uniek. Wij zijn zowel partner als adviseur voor onze klanten en zijn trots op onze referenties en duurzame relaties die dat onderstrepen.

Onze focus? Het leveren van toegevoegde waarde door te excelleren in het technisch domein van uw informatievoorziening in ontwerp, bouw en beheer van Cloud infrastructuren.