ICT afnemen als Clouddienst vergroot de flexibiliteit

Hoe verbeter ik de kwaliteit van mijn primaire proces? En aan wie vertrouw ik mijn data toe?

Samenwerken en informatie delen

Naarmate meer plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt wordt, neemt de behoefte aan samenwerkingshulpmiddelen toe. Diverse partijen in de zorgketen moeten met elkaar samenwerken en informatie delen. Ook big data analytics is een hot thema in de zorg. Of het nu gaat om personalized medicine, het verbeteren van de planning of patiëntlogistiek, ziekenhuizen beginnen in te zien dat data ze kan helpen bij het nemen van betere beslissingen

Het is belangrijk dat gegevens veilig worden opgeslagen en niet verloren gaan. De cloud voor de zorg dient te worden ingericht volgens NEN7510, waarbij bescherming van zeer privacygevoelige persoonsgegevens bovenaan staat. De synergie van zorg en technologie krijgt voor de samenleving steeds meer een gezicht. Informatievoorziening wordt dé verbindende factor tussen klanten (patiënten), zorgverleners en instanties. Ook voorbeelden van data-analytics in de zorg zijn er voldoende. En ook aan hoog-over visies ontbreekt het niet. Maar daadwerkelijke toepassingen in de (klinische) praktijk zijn er nog niet of nauwelijks.

We praten in de zorg al jaren over de noodzaak tot betere informatie-uitwisseling, zowel tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverlener en patiënt of cliënt. In de tussentijd zijn de stappen die we zetten klein. Zorgverleners kunnen binnenkort aanhaken bij een in ontwikkeling zijnde dienst van initiatiefnemers Open Line: het Integraal Zorgplatform. Efficiënte uitwisseling van zorg informatie én meer. Denk bijvoorbeeld aan Data Analytics als dienst (met partner ConnectedDataGroup), Vendor Neutral Archive (VNA) (met partner Hyland) en verwijsportaal, patientportaal en virtueel MDO (met partner Parsek) en meer.

Download onze whitepapers: 

Wat is uw uitdaging?

Uw opgave: het vanuit een netwerkmodel organiseren van ICT-voorzieningen voor de zorg, waarbij de klant centraal staat en met (privacygevoelige) gegevens op een veilige manier wordt omgegaan (NEN7510).

Het ministerie van VWS heeft voor de digitalisering in de zorg een 3-tal uitdagingen geformuleerd:

  • Mensen direct toegang geven tot bepaalde medische gegevens van zichzelf.
  • Meer zelfmetingen en telemonitoring voor chronisch zieken.
  • Beeldschermzorg en domotica worden voor iedereen beschikbaar

Het real-time tracken van patiëntgezondheid met slimme sensoren, is een belangrijke ontwikkeling binnen de zorg. Data van verschillende bronnen komen samen en creëren een ’zorgbeeld’ van de klant. Cloud en mobile devices zijn hierbij onontkoombaar. 

U wilt de ambulante medewerkers in uw organisatie toegang geven tot informatie op elke locatie en door middel van verschillende apparaten?

U wilt uw kosten voor overhead verminderen, uw organisatie gereed maken voor de uitdagingen van de nabije toekomst en ICT verspillingen wegnemen? 

Zorg informatieuitwisseling als een dienst - Integratieplatform in de cloud: Open Line e-Health

                                              

Onze propositie

Breng uw digitale ambitie verder

Thema uitgave: Innovaties in de zorgHet managen van ICT-middelen in de zorg moet worden verbeterd.  Kernbegrippen in de digitale zorgambitie zijn: flexibiliteit, schaalbaarheid, beschikbaarheid en beheerbaarheid. Dankzij innovatieve producten en diensten zijn er nu kansen om uw digitale ambitie verder te brengen. Benut het momentum om de nieuwste technologie in te zetten voor uw digitale transformatie en werk samen met Open Line en haar technologie partners aan úw uitdagingen. Lees hier het artikel in de bijlage van 29 november 2016 van het Financieele Dagblad: 'De synergie van ICT en zorg' of het artikel: 'ICT die waarde toevoegt aan het zorgproces' (interview Laurens Faessen, januari 2018).

 

Zet ICT eenvoudig en snel in

Ervaar de voordelen van onze Trusted Cloud oplossingen: het eenvoudig en snel in kunnen zetten van ICT-middelen en het flexibel kunnen afnemen van ICT-diensten. U hoeft alleen te betalen voor de diensten die worden afgenomen. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de cloud infrastructuur. 

Realiseer een hogere beschikbaarheid van applicaties en gegevens

Mensen, apparaten en slimme sensoren gaan een ongelofelijke hoeveelheid data generen wat vraagt om implementatie van informatiesystemen en technologie die geschikt zijn voor big data toepassingen. Daarnaast heeft het toepassen van virtualisatietechnologie een vermindering van downtime tot gevolg en dus een betere beschikbaarheid van applicaties en gegevens.

Personalized medicine vraagt om een visie op data

Iedere arts wil de juiste zorg leveren aan de juiste patiënt op het juiste moment en tegen de juiste prijs. We noemen dit ook wel personalized medicine. Het is een woord dat ieder ziekenhuis in zijn strategisch plan heeft staan. Over de uitwerking hiervan zijn die plannen vaak vaag. Het is al heel wat als de vertaalslag wordt gemaakt naar de middelen die hiervoor nodig zijn, zoals dashboards die voorspellende data helder presenteren aan de medisch specialist. En zelflerende algoritmen die voorspellen welke behandeling het best gaat werken bij welke patiënt. 

Deze pagina delen

Laurens

Meer weten?

Laurens Faessen is onze Healthcare Lead. Hij beantwoordt graag uw vragen.

Bel Laurens Faessen op +31 6 28608958 of vul het formulier in, dan belt hij u.

Alle velden zijn verplicht