Hoe beheerst u de ICT kosten
terwijl u de effectiviteit van ICT voor uw organisatie vergroot?

Hoe richt ik in het licht van alle trends en ontwikkelingen mijn ICT optimaal in en kan ik mij volledig focussen op mijn kernactiviteiten?

Het inrichten van de digitale dienstverlening

Veel overheden werken hard aan het verbeteren van hun digitale dienstverlening. Het digitale kanaal wordt het voorkeurskanaal in de communicatie met burgers en bedrijven. 

Het maakt voor de 'bouwstenen' van de digitale infrastructuur niet uit of ze op eigen ICT draaien of in de cloud. Cloud computing zorgt echter dat de dienstverlening en gegevens plaatsonafhankelijk, snel en gemakkelijk beschikbaar zijn. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om alles op een veilige manier met elkaar te verbinden: mensen, processen, data en dingen (IoT). Ook voor overheden is nu een goed moment om nieuwe technologie in te zetten voor de digitale transformatie en de realisatie van de digitala ambitie.

 Transformeer uw organisatie op het juiste moment en in de juiste volgorde met software en infrastructuur die aansluit bij uw applicaties.

Uw uitdaging:

Het Rijk stelt dat overheden vanaf 2017 volledig digitaal moeten werken. De NORA architectuurprincipes en daarvan afgeleide architectuurmodellen zijn daarbij richtinggevend voor overheidsorganisaties. U stuurt daarmee de (ICT-) ontwikkelingen voor uw organisatie in samenhang aan.

Doorontwikkeling, het omarmen van trends en het realiseren van:

  • Decentralisatie in het sociale domein
  • Burgers optimaal geautomatiseerd faciliteren bij de aanvraag van producten en diensten
  • Intergemeentelijke samenwerking (SSC)
  • Bevorderen van 'het nieuwe werken' en sociale innovatie
  • Digitaal samenwerken (papierloos)
  • Informatieveiligheid
  • Werken onder architectuur
  • ‘Smart Cities’, waar digitalisering en verstedelijking samenkomen

.... hebben allemaal effect op uw ICT-infrastructuur en op functies in uw ICT-organisatie.

Om deze ambitie te realiseren wilt u een ICT infrastructuur die efficiënt, flexibel, schaalbaar, eenvoudig beheersbaar en veilig is.

Uw organisatie stuurt op optimale dienstverlening aan uw klanten. Een algemene trend is dat er ook nog eens meer en snellere dienstverlening wordt gevraagd, minder personele capaciteit beschikbaar is en ICT budgetten continue onder druk staan. 

Afhankelijk van uw visie kiest u voor een ICT architectuur met de laagst mogelijke kosten of voor de zekerheid van ‘proven technology’. Gedreven door de snelle veranderingen in de maatschappij gaat u misschien liever voor een duurzamere, innovatievere dienstverlening of wilt u zelfs bij de koplopers in veranderingen als 'Smart Cities' behoren en bouwen aan een online platform waar digitalisering en verstedelijking samenkomen.

 

Onze propositie:

Realiseer uw digitale ambitie en verminder uw kwetsbaarheid

Welk ambitieniveau u ook heeft, de hamvraag luidt: hoe richt ik in het licht van alle trends en ontwikkelingen mijn ICT optimaal in?

Met een heldere focus op het technische domein van uw informatievoorziening biedt Open Line kosteneffectieve cloudoplossingen om uw ambities te faciliteren en uw kwetsbaarheid te verminderen.

Is het voordeel van het verschuiven van grote ICT investeringen naar 'huren-op-maat' in de cloud aantrekkelijk voor uw organisatie?

Breng evenwicht aan in conflicterende ICT prioriteiten

Het is een uitdaging om de traditionele ICT-infrastructuur goed te blijven ondersteunen, te laten groeien én tegelijkertijd datacenters geschikt te maken voor de toekomst. Beide zaken vragen om eigen investeringen maar deze komen vaak uit hetzelfde, krappe ICT-budget. Een eerste stap om evenwicht aan te brengen in deze conflicterende ICT-prioriteiten is het moderniseren van de infrastructuur waarop uw ICT verder wordt gebouwd. Een 'Converged Infrastructuur' platform is dan een effectieve manier om te starten met de modernisering. Traditionele bedrijfs applicaties zo efficiënt mogelijk daarop laten draaien creëert dan de financiële ruimte voor verdere transformatie en volgende generatie applicatieontwikkeling.

Transformatie naar moderne datacenter voorzieningen

Transformatieprojecten zorgen vaak voor enorme uitdagingen. Maak kennis met de visie van Open Line op 'het nieuwe datacenter' en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij deze transformatie in het ontwerpen, bouwen en beheren van toekomstgerichte datacenter voorzieningen. We creëeren de juiste infrastructuurcombinatie om de diverse applicaties en bedrijfsprocessen in uw bedrijf maximaal te ondersteunen.

Deze pagina delen

Roel

Meer weten?

Roel Ottenheijm is onze Sales Director. Hij beantwoordt graag uw vragen.

Bel Roel Ottenheijm op +31 88 5006700 of vul het formulier in, dan belt hij u.

Alle velden zijn verplicht