Uw infrastructuur verhuizen naar de Cloud levert duurzaamheidswinst op

Prijkt groene ICT ook nog steeds bovenaan úw prioriteitenlijstje?

Denkt u ook dat groene ICT kan bijdragen aan kostenbesparing voor uw organisatie?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een mindset die geborgd is in de normen en waarden van Open Line. Met een bedrijfsvoering die naast op bedrijfsresultaat behalen, ook gericht is op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Duurzaamheidswinst door inzetten van cloud computing.

Traditioneel kennen de systemen in uw eigen infrastructuur vaak een horizon van meerdere jaren voor het bepalen van de (groeiende) load. Hierdoor heeft een systeem gedurende de eerste tijd vaak met aanzienlijke over-dimensionering te maken (op de groei gekocht). Gedurende deze tijd wordt het systeem dus niet op een efficiënte, duurzame manier gebruikt. Uw infrastructuur verhuizen naar de Cloud levert duurzaamheidswinst op. Een virtuele server gaat tot wel tien keer efficiënter om met energie ten opzichte van een fysieke server o.a. omdat een groot deel van de vaak overtollige capaciteit (fysiek) van de server gebruikt kan worden door een andere applicatie (virtueel).

Het ontwerp en het gebruik van hoogwaardige technische oplossingen bepaalt voor een groot gedeelte het duurzaamheidsprofiel van onze datacenters

Overcapaciteit beperken met steeds een op uw actuele behoefte afgestemde capaciteit!

Een infrastructuur gevirtualiseerd in de cloud die helemaal is afgestemd op uw actuele capaciteitsbehoefte en heel gemakkelijk met wijzigende behoefte kan meegroeien. Omdat ‘overcapaciteit’ van onze servers wordt ingezet voor andere applicaties of klanten, zijn onze gedeelde (fysieke) servers altijd optimaal belast en wordt geen capaciteit ‘verspild’.

Onze ‘groene’ inspanningen...

Open Line maakt bij bedrijfsbeslissingen altijd een afweging t.a.v. de maatschappelijke en economische effecten van die beslissingen en keuzes. Wij zetten zoveel mogelijk energie-efficiëntie verhogende technieken en maatregelen in, in onze datacenters en kantoren. Door constant de nieuwste technologische ontwikkelingen te volgen streeft Open Line naar een zo laag mogelijke belasting voor het milieu.

  • Er wordt gelet op het verbruik van papier en er wordt afval gescheiden. Lege printcartridges worden ingezameld en gedoneerd ten behoeve van goede doelen.
  • Het leasewagenpark wordt steeds energiezuiniger. Medewerkers worden bij de keuze van de auto gestimuleerd te kiezen voor uitstootvriendelijke modellen..
  • Ons bedrijfsgebouw is gekozen vanwege de hoge milieunormen en een zo laag mogelijk energieverbruik.
  • In de boekhouding wordt gestreefd naar volledig papierloze e-facturatie.
  • We geloven in een toegevoegde milieurendementswaarde door serverconsolidatie (Cloud Computing).
  • We streven naar een green IT datacenter met een gemaximaliseerd PuE.
  • Hardware wordt verantwoord gerecycled via erkende ICT-Milieu bedrijven, in Limburg via recycle- en re-integratie bedrijf Bis-Bis.

Vergroening Open Line datacenters.

We doen voortdurend investeringen om de energie efficiëntie van onze datacenters te vebeteren (lage PUE waarde.) In de afgelopen jaren is deze waarde met ruim 40% verbeterd. Ons primaire datacenter heeft inmiddels een PUE waarde van 1,3. Wat dit cijfer uitdrukt is de verhouding tussen de totale energieconsumptie van ons datacenter en de energie die ICT-apparatuur verbruikt bínnen het datacenter. 

Jef

Meer weten?

Jef Raemakers is onze Directeur Managed Services. Hij beantwoordt graag uw vragen.

Bel Jef Raemakers op 088 500 6700 of vul het formulier in, dan belt hij u.

Alle velden zijn verplicht