werkplek

Focus op een werkplek die naadloos aansluit bij de eindgebruiker en die het werk efficiënter, effectiever en leuker maakt.

Met onze werkplek krijgt uw medewerker exact wat hij of zij nodig heeft, elke dag weer opnieuw.


Rick Siegersma - Director Customer Services

Onze werkplek, jouw werkplek


Maximale flexibiliteit
Het werkplekconcept van Open Line is gebaseerd op maximale flexibiliteit. Door toepassing van onder andere Microsoft Office 365 en een op Web- en serverbased computing gebaseerd applicatielandschap krijgt de eindgebruiker de beschikking over een maximaal flexibele werkplek! Faciliteiten om samen te werken die standaard verweven zijn in de volledige Office/Microsoft 365 suite, vergroten het gemak om tot volledig papierloos werken over te gaan. Gebruikers kunnen met behulp van Office/Microsoft 365 optimaal en op een veilige manier met elkaar samenwerken aan documenten, online vergaderen en nog veel meer.

Gemak voor de eindgebruiker
De werkplek is echter meer dan alleen Office/Microsoft 365. De werkplek, en daarom bestempelen we deze als relevant, is de hub waar alle functionaliteiten moeten samenkomen. Kernapplicaties, intranet, de meest gebruikte links en de plek waar alle bestanden gevonden kunnen worden, ongeacht waar ze zijn opgeslagen. Alles met het gemak voor de eindgebruiker in het achterhoofd.

Modulaire opbouw
De werkplek kent een modulaire opbouw. Wellicht treedt het plaatje wat veel in detail, maar in de kern wordt alles wat relevant is geïntegreerd.

Uiteraard zoveel mogelijk voorzien van single sign-on waar mogelijk, zodat niet telkens opnieuw ingelogd hoeft bij het schakelen tussen applicaties. Aan de basis van de digitale werkplek en het pad naar relevantie staat Workspace 365.

Adoptie
De zoektocht naar en de borging van de relevantie, start wat ons betreft met een gedegen adoptie. Bij het definiëren van de werkplek, start ook het adoptieproces. Een adoptietraject borgt dat we begrijpen hoe mensen werken en wat hun belevingswereld is. Pas dan zijn we in staat om hen op een inspirerende manier te faciliteren met de middelen die er zijn en/of die gaan komen. Alles met als doel het werk efficiënter, effectiever en leuker te maken! En als we dit eenmaal gedaan hebben, is het zaak dat we het adoptieproces borgen. De wereld om ons heen blijft immers veranderen en technologie blijft groeien in mogelijkheden. De zoektocht naar relevantie kent dus een herhalende factor.

Open Line heeft haar adoptieaanpak beschreven in de HINK-STAP-SPRONG aanpak.

Workspace 365 portal

  • Microsoft
  • Citrix
  • Workspace365
  • Dell EMC
  • Ivanti