Open Line bouwt mee aan ketengebaseerd platform bij Maastro

Centraal in het IT-landschap van Maastro clinic bevindt zich het kroonjuweel: een uniek stuk maatwerksoftware waar omheen een behandelplatform is gerealiseerd. Zonder IT gebeurt hier helemaal niets. Hoewel de IT-component een steeds belangrijkere rol krijgt in het primaire proces van Maastro clinic, wilde de zorgverlener zo min mogelijk zelf programmeren. Integendeel, de organisatie bouwt juist samen met partners aan ecosystemen. Dat bood Open Line de kans om op te klimmen in de waardeketen.

Maastro wil zo nauwkeurig mogelijk bestralen. Dan krijgt de tumor de noodzakelijke dosis, maar het omliggend weefsel zo min mogelijk bestraling. Hierdoor worden negatieve bijwerkingen van de bestraling geminimaliseerd. Om dit te bereiken zet Maastro in op nieuwe behandelmethodes zoals Protonen. Maar ook in de Fotonenbehandeling streeft Maastro dit na. Dit doen ze doordat de effectiviteit van iedere behandelsessie op basis van complexe beeld- en data-analyses wordt geoptimaliseerd. Daarbij berekent software steeds opnieuw aan de hand van uiteenlopende (dynamische) patiëntgegevens, scans, behandeldata en invloedfactoren de beste dosisverdeling van fotonen.

Opklimmen in de waardeketen

Open Line en Maastro clinic werken al lange tijd samen. Tien jaar geleden had Open Line waarschijnlijk niet kunnen vermoeden dat de samenwerking met Maastro clinic zich zou uitbreiden naar IT-ondersteuning op gespecialiseerd medisch-inhoudelijk gebied.

De samenwerking is gestart met het leveren van technisch beheer van de IT-hardware en het mede verzorgen van de werkplek. Maar kantoorautomatisering is iets anders dan automatisering van medische informatiesystemen. Bij de medische experts van Maastro clinic reikten de ideeën over de toepassing van medische data veel verder dan de aanwezige IT-kennis. Voor Open Line werd het takenpakket aanzienlijk uitgebreid toen Maastro clinic het plan opvatte om het bestaande PACS (Picture Archiving and Communication System) te vervangen omdat de bestaande oplossing al twee jaar end of support was. “Toen Open Line hiervan lucht kreeg, deden ze een stap naar voren: wij kunnen jullie óók helpen op het vlak van patiëntenportals en opslag van medische data,” aldus Enno Soeren, manager bedrijfsvoering.

MAASTRO Clinic ontwikkelt onderzoekssoftware in eigen huis

Deze software en bijbehorende software-updates moeten eerst grondig getest worden voordat deze kunnen worden geïmplementeerd. Maastro clinic was op zoek naar een manier om dit proces kwalitatief te verbeteren, onder andere door de updates, de resultaten en de kwaliteit beter te meten in de gehele omgeving.

Open Line heeft een OTA-omgeving opgeleverd die tot in detail een kopie is van de productieomgeving en waarin nieuwe versies van de door Maastro clinic zelf ontwikkelde software, technisch en functioneel, grondig kunnen worden getest alvorens ze in de productieomgeving worden geïnstalleerd. De OTA-omgeving en de productieomgeving bevinden zich elk in een aparte ‘cloud’. Door middel van een innovatieve switch kan geschakeld worden tussen de test-en de productieomgeving, waardoor de productieomgeving nooit hoeft te worden stilgelegd om nieuwe software in real life te testen. Deze aanpak zorgt ervoor dat nieuwe software sneller en betrouwbaarder kan worden uitgerold.

Open Line bouwt mee aan ketengebaseerd platform

Bij de behandelmethode van Maastro clinic wordt binnen een behandeltraject een nieuwe bestraling steeds geoptimaliseerd op basis van de resultaten van een eerdere bestraling. Dat betekent dat er grote hoeveelheden data –primair medische beelden –moeten kunnen worden opgeslagen en realtime met software moeten kunnen worden geanalyseerd. Uitkomsten zijn input voor bijstelling van het bestralingsplan, dat vervolgens wordt doorgezet naar de bestralingsapparatuur. Het analyseren van deze patiëntgegevens, scans en behandeldata moet bijna real-time gebeuren om nog dezelfde dag een behandelbesluit te kunnen nemen. Dat stelt bijzondere eisen aan de opslag en beschikbaarheid van data en software.

Deze data-intensieve behandelmethode van Maastro staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de zorgketen waarin naast patiënten, ook zorgverzekeraars en andere behandelcentra een rol spelen. Data en informatie moeten met verschillende systemen kunnen worden uitgewisseld, uiteraard op een veilige en betrouwbare manier. De behandelresultaten worden ook in geaggregeerde vorm opgeslagen in het EPD, waar zich ook andere medische informatie bevindt, die ook de planningssoftware en financiële software bevat voor de facturatie richting verzekeraarsen systemen voor planning en verwijzingen.

Behandelplatform

Open Line heeft een serieuze bijdrage geleverd aan de realisatie van een geïntegreerd en schaalbaar behandelplatform rond het primaire proces van Maastro clinic, wat ook ruimte biedt aan data uit verschillende ziekenhuizen in Nederland. “Het is een ecosysteem met oplossingen van verschillende leveranciers die met elkaar samenwerken,” aldus Soeren. Open Line speelt ook nu nog een belangrijke rol bij het verder uitbouwen van dat platform. Daarbij staan zaken op de agenda als regionale gegevensuitwisseling of het verder ontwikkelen van een persoonlijke Maastro-omgeving. Maastro clinic maakt hierbij gebruik van de diensten Smart Cloud Storage en Smart Cloud Back-up van Open Line, die in de infrastructuur zijn geïntegreerd.

Veranderende relatie

Open Line is de afgelopen jaren aanzienlijk opgeklommen in de medische waardeketen. “Ten opzichte van tien jaar geleden is het karakter van onze IT-partner flink veranderd,” aldus Maria Jacobs, CEO van Maastro clinic. “Open Line heeft zich zichtbaar gespecialiseerd in de zorgsector. Die ontwikkeling is hand in hand gegaan met onze eigen ontwikkeling. Onze behoefte aan ondersteuning veranderde en Open Line had daar steeds een passend antwoord op. De CEO van Open Line erkent dan ook richting Maastro clinic dat het heeft geleid tot een partnership relatie in plaats van een klant/leverancier-relatie: samen ontwikkelen van nieuwe functionaliteit om meer te kunnen doen.”

Begrijpen wat een storing betekent

Zo’n partnership is gebaat bij wederzijds begrip en domeinkennis. Daarom zijn de IT’ers van Open Line door Maastro clinic meegenomen op de werkvloer. Het is belangrijk dat de technici niet slechts een ‘P3’ melden als er een storing is, maar begrijpen dat er dan een behandeling van een patiënt onder druk staat of zelfs stopt. De database met medische data (VNA, vendor neutral archive) is voor Maastro clinic dan ook geen back-up of archief, maar wordt actief en realtime gebruikt om de behandelingen doorlopend aan te passen op basis van behandelresultaten. Denk aan eigenschappen van een patiënt die tijdens de behandeling veranderen, zoals lichaamsgewicht. Geen gegevens is geen effectieve behandeling en dat kan levensbedreigend zijn. Daarom is er een aparte SLA voor het VNA opgesteld.

Partnership

Een partnership groeit bovendien geleidelijk en heeft meerdere facetten. Hoewel Open Line vanaf het begin graag nieuwe projecten op zich nam en zich daarbij steeds meer heeft gespecialiseerd, kon Maastro clinic in het begin dus niet op voorhand profiteren van een zorg-gerelateerd trackrecord van Open Line. Er waren op dit vlak geen referenties en geen off-the-shelf oplossingen. Daarnaast is veelvuldig contact essentieel. Soeren: “Open Line is een partij die nabij is. Size does matter: er zijn korte lijnen, je kunt direct contact opnemen met de directeur, je hebt een nauwe relatie met elkaar. We hebben bijna dagelijks contact. Over de reguliere dienstverlening, maar ook over projecten en over elkaars strategie: gaan we beiden dezelfde kant op? Sowieso ontstaat er bij langer durende samenwerking een vorm van lock-in. Die is niet voor ieder kavel even ernstig, maar je moet het geheel wel actief managen. Naast de opgebouwde vertrouwensband ontstaat er een zekere afhankelijkheid.”

De impact van IT

Jacobs: “IT heeft een steeds grotere impact op onze organisatie gekregen, zowel qua bedrijfsprocessen als op onze begroting. Wijzelf brengen daarom onze risico’s goed in kaart en laten onze keuzes evalueren en toetsen, inclusief de mate waarin we die risico’s kunnen mitigeren of niet. Die bespreken we uitvoerig intern. Hoe voorkom je te grote afhankelijkheid in een partnership? Wat is de kwaliteit van je contractmanagement? Hoe geef je de relatie verder vorm? Regelmatig nadenken over wat het belang richting de ander is – hoe belangrijk ben je voor elkaar – is essentieel, want gelijkwaardigheid kan ook veranderen.”

Wel meer IT, maar geen IT-bedrijf

Omdat de kennis die in de eigen maatwerksoftware ingebakken zit, tot de kroonjuwelen van Maastro behoren, heeft de organisatie geïnvesteerd in eigen ontwikkelcapaciteit om de code te herschrijven. Ofwel: de software wordt gemoderniseerd. “Software en data gaan een steeds grotere rol in onze processen spelen, maar we zijn en blijven een organisatie gericht op het behandelen van mensen, we worden geen IT bedrijf.” Daarvoor zijn we ook te klein, aldus Jacobs. Soeren: “Dat maakt je kwetsbaar, terwijl ik streef naar robuustheid en redundantie en hoge beschikbaarheid. Maar het ontwikkelen van MVP’s is iets wat we wel aan boord willen houden, al dan niet met partners. De uiteindelijke ontwikkeling daarvan, daarvoor zijn we niet snel genoeg en te klein.”

Over MAASTRO Clinic

Maastro clinic is een radiotherapeutisch instituut waar met name kankerpatiënten behandeld worden middels bestraling (radiotherapie). De zelfstandige kliniek, die veelvuldig samenwerkt met het academisch ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht, beschikt over zes state of the art lineaire versnellers (bestralingsapparaten), type Varian® TrueBeamTMen en Mevion Hyperscan PBS Protonen versneller. Maastro clinic is gevestigd in Maastricht, naast het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

  • Dell EMC
  • Microsoft
  • PureStorage
  • VMWare
  • Cisco
  • Citrix