Open Line Website Privacy Policy

Deze Privacy Policy geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Open Line verwerkt persoonsgegevens over u doordat u deze website bezoekt, of daarop contactformulieren invult

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (als u die invult)
 • Geslacht (als u dat invult)
 • Adresgegevens bedrijf/werkgever (als u die invult)
 • Telefoonnummer (als u dat invult)
 • Bedrijfsnaam (als u die invult)
 • E-mailadres (als u dat invult)
 • IP-adres en locatie (automatisch bij websitebezoek)
 • Andere persoons gegevens: alleen wanneer u die telefonisch, in een webformulier of per e-mail aan ons doorgeeft, en alleen voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken op onze website.

Open Line heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via patrick.vanderheijde@openline.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben.

Open Line verwerkt uw persoonsgegevens, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven of nadat u over die verwerking bij het invullen bent geïnformeerd,voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u  te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om fraude te onderzoeken of te voorkomen. 

Hoe lang we gegevens bewaren.

Open Line zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) voor bezoekersgegevens is: maximaal twee jaar.

Delen met anderen.

Open Line deelt  uw persoonsgegevens niet met derden behalve wanneer  dit nodig is voor de uitvoering van eenovereenkomst met u (en alleen nadat u daarmee schriftelijk hebt ingestemd) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Open Line blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek.

Open Line  gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy omdat ze uw gegevens alleen geanonimiseerd verwerken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (zie ook Cookie Policy).

Ook gebruikt Open Line cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op haar website mogelijk te maken. Als u bepaalde cookies en scripts wilt uitschakelen, kunt u uw instellingen in uw browser wijzigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: patrick.vanderheijden@openline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Openline zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging.

Open Line neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via patrick.vanderheijden@openline.nl
 

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Deze privacyregels gelden alleen voor een bezoeker van de Open Line website(s). Voor Open Line klanten gelden specifieke contractuele regels.

Open Line B.V - V21-07-2016