Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het gaat Open Line om het creeëren van een goede balans tussen people, planet en profit. Open LIne heeft een winstdoelstelling immers een bedrijf zonder winstdoelstelling heeft geen bestaansrecht en kan geen continuïteit bieden aan haar medewerkers, klanten en leveranciers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een mindset die geborgd is in onze normen en waarden. Met een bedrijfsvoering die naast op bedrijfsresultaat halen, ook gericht is op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Voor onze medewerkers willen we een optimale balans bieden tussen werk en privé. Gestreefd wordt naar een gezonde leeftijdsopbouw. Ook bieden we uitgebreide mogelijkheden voor ouderschapsverlof.

Open Line heeft een actieve ondernemingsraad en een actieve personeelsvereniging. Alle medewerkers zijn betrokken bij de gang van zaken in onze organisatie. Op onze kwartaal updates wordt iedereen bijgepraat over behaalde resultaten en de richting die we volgen. Wij stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers.

Open Line steunt o.a. de volgende doelen

  • Looptraining voor gehandicapten, door medewerkers
  • Ronald McDonald, kindervallei in Valkenburg. Hier onderhouden we het netwerk en de computers en doen aan fundraising.