Open Line Gold Provider en Premium Integrator Cisco

Nieuws - Gepubliceerd: 27 February 2021

De nieuwe partnerstatussen van Cisco maken de bomen door bos weer wat zichtbaar. Open Line heeft in het nieuwe partner programma de GOLD PROVIDER status, wat betekent dat we enorm goed weten hoe we de Cisco oplossingen, visies en inzichten kunnen gebruiken in het leveren van onze managed services en managed cloud services.

De status van PREMIER INTEGRATOR is het bewijs van Cisco dat ze in ons ook de ideale projectpartner zien.

Voor Open Line zijn beide status onlosmakelijk met elkaar gekoppeld. We bouwen, beheren en actualiseren onze infrastructuur immers continu. Maar dat neemt niet weg dat we trots zijn op de waardering en geloof van Cisco in de toegevoegde waarde van Open Line.

Open Line Nieuws