Coronanieuwsbrief #11

Nieuws - Gepubliceerd: 15 juni 2020

Beste relatie,

In de afgelopen (drie) weken is veel gebeurd. Het aantal COVID-19 besmettingen neemt af, de IC’s
bewegen langzaam naar een normale bezetting en gelukkig lijkt het aantal sterfgevallen als gevolg
van COVID-19 flink af te nemen. Reden voor de overheid en het RIVM om de maatregelen te
versoepelen, zonder overmoedig te worden. Voor veel mensen een reden om de buitenlucht weer op
te zoeken, eindelijk weer eens buitenshuis te gaan lunchen, te winkelen en op bezoek te gaan bij
familie en vrienden.

Het gevaar schuilt in overmoed, we zijn immers nog niet af van COVID-19. Gelukkig gaat het gros van
de mensen in ons land goed met de richtlijnen om, maar we moeten alert blijven. Dit is ook de insteek
die we bij Open Line hebben gekozen; versoepeling maar we blijven alert! Onze kantoren zijn en
blijven tot minstens 1 september beperkt toegankelijk. Ook bij aanwezigheid op kantoor borgen we
de richtlijnen van het RIVM. Waarbij we streven naar een veilige verdeling over de beschikbare
werkplekken.

Thuiswerken zal, net als bij vele andere organisaties, naar verwachting vast onderdeel gaan uitmaken
van de inrichting van onze kantoren alsmede de organisatie. Dat zal gepaard gaan met goede
afspraken, waarbij we zelfs verwachten dat de dienstverlening aan u hier alleen maar baat bij zal
hebben. Zie het als een positieve 'spin-off' van een zeer impactvolle periode.
In de dienstverlening merken we dat de omslag naar klantteams haar vruchten blijft afwerpen. De
lijnen in de communicatie zijn korter dan voorheen en in toenemende mate zien we de kennis van en
over de klanten toenemen. Dit geldt ook voor de gezamenlijke trots bij de teamleden, het
gemeenschappelijke doel is immers veel meer helder.

In een van de laatste updates van onze Minister-President werd beloofd dat iedereen die klachten
had of heeft, direct getest kan worden door de GGD. Een uitspraak met een grote impact, vooral op
de GGD’s. De GGD’s hadden ongeveer twee weken de tijd om geheel in stelling te komen en
capaciteit bij te schakelen. De wijze waarop ze dat gedaan hebben en waarop nu versneld testen
worden uitgevoerd is absoluut bewonderingswaardig. Dit zijn ook de typische momenten waarop wij
alleen maar kunnen en mogen denken in mogelijkheden. In deze context is het fantastisch om te zien
hoe de Open Line collega’s zich collectief hebben ingezet voor (een van) de mooiste GGD’s van
Nederland met het versneld (lees in één week) IT-technisch inrichten van een nieuw gebouw, inclusief
de IT-faciliteiten voor de ruim 70 nieuw/extra geworven GGD-medewerkers. Ook dat past wat ons
betreft helemaal in deze tijd.

Aan security zijde werken we momenteel aan vernieuwing en uitbreiding van onze dienstverlening.
Dan hebben we het bijvoorbeeld over anti-malware en antivirus. We bevinden ons nu in de
voorbereidingsfase om deze vernieuwing aan te kunnen gaan bieden. Denk hierbij aan een oplossing
die niet alleen kijkt naar bekende bedreigingen, maar juist ook gebruik maakt van machine learning
en artificial intelligence waardoor we in staat zijn de bedreiging vooraf te signaleren en vroegtijdig de
noodzakelijke maatregelen te nemen. Meer weten? Lees hier over onze Threat Detection & Response Services, of neem contact op met uw
accountmanager.

Namens Team Open Line wens ik u en de uwen veel gezondheid toe,
Emile Stam, COO