Additionele maatregelen in verband met Coronavirus

Nieuws - Gepubliceerd: 16 maart 2020

Zondag 15 maart heeft de overheid extra maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus helpen beperken. Deze maatregelen hebben impact op nagenoeg iedereen. Het sluiten van scholen vraagt bijvoorbeeld van medewerkers met kinderen, een hoge mate van flexibiliteit en organisatie in de 'privé-werk' balans.

We voelen een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen bevatten onze datacenters de gegevens van vele zorg- en overheidsklanten, maar wij zijn het ook, die het voor nagenoeg al onze klanten mogelijk maken om thuis te werken.

De huidige situatie is echt uniek, maar we blijven focussen op de beschikbaarheid van de systemen die wij beheren én continuïteit van de dienstverlening aan ál onze klanten.

In een eerdere ‘newsflash' aan onze klanten, heeft u kunnen lezen welke maatregelen Open Line tot nu toe al heeft genomen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Aanvullend daarop is onze calamiteitenprocedure per direct (15 maart) opgeschaald naar een hoger escalatieniveau waarbij prio-1 maatregel (in klantperspectief ) is, dat we ervoor zorgen dat de essentiële functies ingevuld blijven. Veel van onze medewerkers werken al langer thuis en onze servicedeskmedewerkers werken fysiek gescheiden over meerdere gescheiden locaties om kruisbesmetting te voorkomen.

Aanvullend zullen we - indien nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven - per klantsituatie en in overleg met elkaar blijven bekijken welke onderdelen van de dienstverlening naar een aangepast dienstverleningsniveau zouden kunnen worden gebracht, en we daarmee prioriteit kunnen geven aan de essentiële support voor uw organisatie.

Namens de Open Line directie, 
Emile Stam, COO.