Zorginformatie-uitwisseling-as-a-Service

Nieuws - Gepubliceerd: 3 June 2018

Open Line en Mitch&Mates gaan een stap verder met ZorginformatiE-Uitwisseling-as-a-Service (ZEUS)

Maastricht, 1 juni 2018

Open Line en Mitch&Mates hebben hun bestaande samenwerking geïntensiveerd en bieden vanaf het najaar van 2018 diverse diensten aan om de communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en hun patiënten/cliënten te verbeteren. Gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt vormt al jaren één van de belangrijkste belemmeringen om de kwaliteit van zorg te verhogen. Één van de belangrijkste redenen waarom regionale uitwisseling van medische data slecht van de grond komt zijn de hoge kosten voor projecten op dit gebied, gecombineerd met IT-beperkingen bij met name de kleinere organisaties in de zorgketen. 

       

 

Betalen naar gebruik en een bescheiden implementatietraject

Open Line en Mitch&Mates nemen deze beperkingen weg door:

  • het uitwisselen van zorginformatie 
  • het opslaan ervan
  • en de inbreng van de zorgvrager...

...​aan te bieden als dienst waarvoor zorgorganisaties betalen naar gebruik. Er is geen langdurig implementatietraject nodig om van het platform gebruik te kunnen maken. Het enige wat moet gebeuren is het koppelen van het medische informatiesysteem en het inrichten van de gewenste workflows. “Het platform is in cocreatie ontstaan. We betrekken onze klanten maximaal bij het ontwikkelen van de specifieke diensten. Maar we hebben ook onze eigen koppige visie om duurzame oplossingen te ontwikkelen die de sector écht vooruit gaan helpen”, aldus Yannic Sterken, CEO van Mitch&Mates

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en samenwerkingsplatform

De oplossing is een platform bestaande uit de combinatie van een regioportaal waarin patiënten/cliënten een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) vinden en  een samenwerkingsplatform dat zorgverleners faciliteert in het eenvoudig uitwisselen van medische data. Zo biedt dit platform ‘Enterprise Imaging-as-a-Service’ en is er een verwijsservice. Ook wordt er gewerkt aan functionaliteit op het gebied van MDO, denk bijvoorbeeld aan een ‘tumor-board-as-a-service’. Het platform is voorzien van een consent-functie die patiënten in staat stelt altijd zelf te bepalen wie welke data mag zien. Ook komen er centrale services zoals BGZ-ontsluiting. Het platform voldoet aan de VIPP-eisen.

 

Pay-per-use model

Open Line en Mitch&Mates bieden ‘ZorginformatiE-Uitwisseling-as-a-Service’ (ZeUS)  aan op basis van een pay-per-use-model en er wordt nauw samengewerkt met andere partners die hun producten en systemen - waar normaalgesproken langdurige implementatietrajecten aan vast zitten - ook via dit platform ontsluiten. De diensten van deze partners worden daardoor eveneens op basis van pay-per-use beschikbaar. Samenwerkingsverbanden met diverse ketenpartners zijn inmiddels gesloten.
We zetten in op maximalisatie van de toegevoegde waarde en functionaliteit en willen de meest relevante Trusted Cloud partner voor de gezondheidszorg in Nederland worden”, aldus Jo Verstappen, CEO van Open Line. 

Ecosysteem met diverse ketenpartners zoals Parsek, Hyland en Cisco

Open Line is een aanbieder van slimme cloudoplossingen voor de zorg, Mitch&Mates is ontwikkelaar van informatiesystemen voor de zorg. Voor het verder ontwikkelen van bovengenoemde diensten en het platform is een samenwerkingsverband aangegaan met Parsek, Hyland en Cisco (zie kader)

Data voor wetenschappelijk onderzoek

Zoals gezegd hebben patiënten zelf de regie wie welke data mag inzien. Ze kunnen daarbij ook aangeven of hun data mag worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Open Line en Mitch&Mates willen zo nieuwe mogelijkheden bieden aan onderzoekers, die hiermee een schat aan data tot hun beschikking krijgen. Het doel is uiteindelijk om een brug te slaan tussen de klinische - en de research behoeften, zodat resultaten uit wetenschappelijk onderzoek sneller kunnen worden toegepast in de klinische praktijk.

Op dit moment worden in samenwerking met de eerste bètaklanten in het Zuiden van Nederland, de eerste use cases live gebracht. Het platform zal vanaf het najaar van 2018 voor zorgverleners en patiënten/cliënten in heel Nederland beschikbaar zijn. 


  • Parsek is de ontwikkelaar van Vitaly, een veilig webbased platform waarmee artsen, patiënten en andere stakeholders kunnen communiceren en documenten kunnen delen, zoals uitslagen of instructies bij medicatie.
  • Hyland is leverancier van het Vendor Neutral Archive (VNA) Acuo, een enterprise imaging systeem dat medische data in zowel DICOM- als niet-DICOM formaat kan opslaan en toegankelijk kan maken via één portal.
  • Cisco levert technologie voor samenwerking en communicatie  

Klanten kunnen overigens op al deze gebieden ook met hun eigen oplossingen werken. Ze kunnen zelf kiezen welke diensten ze op het platform aan of uit zetten. 

                          

Deze pagina delen