Peter van Schelven aangesteld als functionaris voor de gegevensbescherming bij Open Line

Nieuws - Gepubliceerd: 29 May 2018

Peter van Schelven is aangesteld als de zogeheten Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) bij Open Line. Daarmee voldoet Open Line aan een van de verplichtingen uit de nieuwe Europese privacyregels, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als FG is Peter belast met toezicht op de naleving van de spelregels uit het privacy-recht en zal hij waar nodig ondersteuning verlenen aan directie en medewerkers van Open Line

De keuze voor Peter om het FG-schap voor Open Line te aanvaarden, was snel genomen. Hij gelooft enorm in de positieve en open cultuur van het bedrijf, dat zich bovendien kenmerkt door een aansprekende menselijke maat. In alle lagen van Open Line – van receptie tot directie – treft hij een mooie vorm van gedrevenheid aan. Het staat voor hem als een paal boven water dat een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zowel in het belang van Open Line zelf, maar vooral ook in het belang van haar medewerkers en van haar opdrachtgevers is. Hij ziet het als een voorrecht om daaraan samen met anderen - waaronder in het bijzonder Bianca Kroes – handen en voeten te mogen geven.   

Over Peter van Schelven

Peter is zelfstandig juridisch adviseur bij zijn eigen kantoor BIJ PETER – Wet & Recht te Oudewater. Hij houdt zich al zo’n 35 jaar bezig met talloze aspecten van het ICT-recht, waaronder contractenrecht, privacy, intellectuele eigendom, Cloud Computing, open source, security e.d.  Daarvoor was hij ruim 15 jaar verbonden aan de branchevereniging Nederland ICT, alwaar hij als jurist en interim-directeur werkzaam was. De goede banden van Peter met Open Line gaan terug tot de tijd dat hij daar werkzaam was. 

Peter vervult tal van nevenfuncties. Zo is hij onder meer ‘of-counsel’ (adviseur) bij het Haarlemse advocatenkantoor Cordemeyer & Slager. Tevens is hij als arbiter (= particuliere rechter) en bestuurslid verbonden aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (www.sgoa.org), het gespecialiseerde instituut voor het behandelen en voorkomen van ICT-conflicten. Peter is lid van de non-executive Raad van Toezicht van SIDN, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, de partij die in Nederland het punt-NL domein beheert.  

Hij is docent/examinator van de Grotius-opleiding Informaticarecht, docent van de postdoctorale opleiding Privacy en Persoonsgegevens van de Universiteit van Tilburg en hoofddocent van de IIR-specialisatieopleiding voor Certified Data Protection Officer (CDPO).  

Peter heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder het mede-auteurschap van het boek Softwarerecht (Kluwer) over intellectuele eigendom. Andere boeken van zijn hand gaan over o.a. ICT-aanbestedingen, mediation en e-government. Hij heeft momenteel een (bijna) wekelijkse column op het raakvlak van privacy, security en recht op SecurityVandaag.nl en hij publiceert in diverse andere bladen, waaronder iBestuur

Deze pagina delen