Open Line opnieuw 'geslaagd' voor de ISAE3402

Persbericht - Gepubliceerd: 9 June 2016

Wat is ISAE3402?

Consistent management, samenhangend beleid en processen, heldere beslissingsrechten en –bevoegdheden; m.a.w. goed ondernemingsbestuur en beheersing van de kernprocessen van de Open Line organisatie die van belang zijn voor opdrachtgevers. De ISAE3402 rapportage geeft inzicht in hoe Open Line deze kernprocessen in de hand heeft.

De externe accountant die de jaarrekening van uw eigen organisatie controleert zal normaal gesproken ook de processen die u geoutsourcet heeft aan Open Line moeten controleren. De diensten die wij voor u uitvoeren hebben immers vaak directe gevolgen voor úw operationele processen en zijn daarmee mede van invloed op úw jaarrekening. Wij vinden het niet meer dan logisch dat uw organisatie en uw externe accountant zekerheid wil over bijvoorbeeld informatieveiligheid bij uitbesteding van uw IT aan Open Line.

Wat betekent ISAE3402 voor u als Open Line klant?

De ISAE3402 controle biedt Open Line de mogelijkheid om op een transparante en eerlijke manier over aspecten als informatieveiligheid, privacy, anti-fraude maatregelen en risicomanagement in algemene zin, te rapporteren aan onze klanten. Bij de ISAE3402 audit worden onze beheersmaatregelen getoetst op opzet en bestaan. Daarnaast wordt ook de effectieve werking van de beheersmaatregelen getoetst. Dit is de meest uitgebreide rapportage (type II). Maximale zekerheid voor u dus.

Minder externe audits nodig!

Bij Open Line kunt u er van op aan dat er met de behaalde ISAE3402 verklaring adequate beheers- en beveiligingsmaatregelen zijn ingericht. Onze service organisatie hoeft dan door het aan u overleggen van een actuele ISAE3402 rapportage, niet meer ge-audit te worden door uw externe accountant. Afhankelijk van de aanwezige risico’s in de uitbestede diensten aan Open Line, kan mogelijk volstaan worden met het evalueren van de maatregelen van interne beheersing in onze ISAE3402 rapportage.Open Line heeft sinds 2014 een ISAE3402 verklaring en is tevens ISO27001 gecertificeerd. Open Line behaalde in 2012 als eerste IT bedrijf in Limburg en als een van de eersten in Nederland, de ISO2000 certificering voor Service management.

Open Line: Uw betrouwbare en innovatieve Cloud Solution Specialist

Open Line ondersteunt en adviseert klanten in verschillende branches bij ontwerp, bouw en beheer van complexe ICT (outsourcing) projecten. Ons Managed Services concept biedt een complete set aan Smart Cloud diensten dat klanten helpt bij het realiseren van de bedrijfs- en digitale doelstellingen.

Iedere branche kent zijn uitdagingen en geen organisatie is hetzelfde. Hoewel onze producten en diensten branche onafhankelijk zijn, vraagt iedere branche om een persoonlijke benadering. Als onafhankelijke dienstverlener kruipen wij in uw huid, zodat we weten wat u beweegt. Alleen zo kunnen wij waarmaken wat we u beloven.

Onze visie is dat klantrelaties verder gaan dan een advies of een ICT project. Iedere (outsourcing-) relatie is voor ons uniek. Wij zijn zowel partner als adviseur voor onze klanten en zijn trots op onze referenties en duurzame relaties die dat onderstrepen. 

Onze focus? Het leveren van toegevoegde waarde door te excelleren in het technisch domein van uw informatievoorziening in ontwerp, bouw en beheer van Cloud infrastructuren. 

Voor meer informatie over Open Line

Open Line BV, Amerikalaan 90, 6199 AE Maastricht Airport, 088 - 500 67 00

info@openline.nl

Deze pagina delen