Citrix Customer Spotlight Gemeente Simpelveld

Persbericht - Gepubliceerd: 10 December 2015

Gemeente Simpelveld

Tijd-, plaats- en device-onafhankelijk werken dankzij mobility en outsourcing
De gemeente Simpelveld telt circa 11.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 1.640 ha. De Zuid-Limburgse gemeente ligt in het beekdal van de Eyserbeek met steile hellingen en heuvelplateaus met weidse uitzichten, vlak bij de stedelijke regio Parkstad Limburg en op een steenworp afstand van het centrum van de high-tech-industrie in Aken. De gemeente heeft een nieuw centrum met een gevarieerd winkelaanbod, levensloopbestendige woningen en goede voorzieningen voor basisonderwijs, (ouderen)zorg, sport en recreatie. Bij de gemeente werken circa 80 medewerkers.

De uitdaging: flexibel en mobiel werken op elke plek

In 2013 heeft de gemeente Simpelveld een Europese aanbesteding uitgeschreven om de gehele IT-infrastructuur te vernieuwen en te outsourcen. Dit betreft de werkplekken, applicaties, servers en mobiele devices. Volgens de Best Value Procurement-methode is de functionele behoefte vastgelegd en de aanbesteding uitgeschreven. “Wij wilden een toekomstvaste, veilige, onafhankelijke en gestandaardiseerde ICT- infrastructuur waarin continuïteit, stabiliteit, beschikbaarheid, beheersbaarheid en schaalbaarheid centraal staan binnen een juiste prijs/prestatie-verhouding,” zegt Ger Wischmann, beleidsadviseur Bedrijfsvoering bij de gemeente Simpelveld. “We hebben in de functionele specificatie geen specifieke technologie gekozen en dit aan de specialisten overgelaten.”

Citrix als totaaloplossing

De opdracht is gegund aan Open Line, een Citrix Gold Solution Advisor en Citrix Service Provider. Zij heeft begin 2014 een start gemaakt met de implementatie van de nieuwe IT-infrastructuur. Open Line heeft gekozen voor het desktopconcept van Citrix, bestaande uit onder meer Citrix XenApp voor de workspaces, Citrix NetScaler voor veilige toegang en load balancing en last but not least voor Citrix XenMobile voor beheren van mobiele devices en apps. De gehele oplossing wordt als clouddienst afgenomen en draait in de redundant uitgevoerde datacenters van Open Line. De gemeente Simpelveld gebruikt desktops en laptops die ingezet worden als thin client voor de XenDesktop-omgeving en mobiele devices voorzien van de Citrix Worx Mobile Apps.

Overal, altijd en op elk device

De gemeente is getransformeerd naar een digitale en zaakgerichte gemeente. Medewerkers kunnen altijd, overal en op verschillende apparaten (anytime, anyplace en any device) flexibel werken. Dit biedt veel voordelen. Zo kunnen medewerkers de centraal gehoste workspaces op kantoor en op buitenlocaties gebruiken en worden door de medewerkers van het sociale domein (WMO en jeugd) bij keukentafelgesprekken laptops gebruikt om digitaal notities te maken. “Als mobiele devices gebruikten we BlackBerry‟s, maar die sloten niet meer aan bij de eisen van de gebruikers. Een dertigtal medewerkers is nu voorzien van een iPhone om onderweg data te kunnen benaderen. Er wordt gebruik gemaakt van WorxMail voor veilige email- en agendafunctionaliteit en het raadplegen van documenten,” vervolgt Wischmann. “Mogelijk dat de 40 raads- en commissieleden via de iPad ook gebruik gaan maken van de Citrix Worx Mobile Apps. Dit volledig digitaal werken heeft meer flexibiliteit en een hogere productiviteit tot gevolg.”

Security én gebruikersgemak gaan samen

Beveiliging staat voorop in het concept. De gemeente moet correct omgaan met gegevens van inwoners en wil niet dat privacygevoelige data op verkeerde plekken terecht komt. In het virtuele werkplekconcept van Open Line bevindt alle data zich op één plek in de private cloud en er wordt op alle devices toegang gegeven tot die data. De werkplekken bij de gemeente en de intern en extern in gebruik zijnde laptops zijn geconfigureerd als thin clients en bevatten geen lokaal opgeslagen informatie. Veilige toegang op afstand verloopt via de NetScalers en RSA-tokens voor extra authenticatie. Mobiele devices worden beveiligd en beheerd met XenMobile. “Onze medewerkers zijn kenniswerkers en hebben alle vrijheid op de iPhone om bijvoorbeeld apps te installeren, maar de devices zijn wel eigendom van de gemeente en worden beheerd met Citrix XenMobile ,“ aldus Wischmann. “Zo kan security worden afgedwongen met policies. Denk daarbij aan het verplichten van een pincode en uitvoeren van een autowipe als de pincode herhaaldelijk foutief wordt ingevoerd. Een veilige verbinding wordt gerealiseerd met een micro-VPN. In de toekomst willen we aan de slag gaan met Citrix ShareFile om bijvoorbeeld veilig bestanden met derden uit te wisselen.
Hiermee voorkomen we dat public clouddiensten als DropBox worden gebruikt. Het aardige is dat medewerkers met slechts één user-ID en één wachtwoord altijd en overal kunnen inloggen. Dit alles zorgt ervoor dat gebruikersgemak en security hand in hand gaan.”

Optimaal raakvlak tussen techniek en organisatie

ICT is vitaal voor de gemeente, maar geen core business. Door IT te outsourcen is Simpelveld in staat een nieuw high-tech werkplekconcept te introduceren dat klaar is voor de toekomst. Ook is het niet langer nodig om aandacht te besteden aan technisch en operationeel beheer van ICT. Wischmann: “We zetten nu onze beperkte IT-resources veel efficiënter in: voor informatiemanagement, informatiebeheer, directe gebruikersondersteuning en voor functioneel beheer. We hebben er bewust voor gekozen de eerstelijns ondersteuning en de helpdesk in huis te houden en storingen te laten verhelpen door Open Line. “Op deze wijze helpen de gehoste Citrix-oplossingen ons het raakvlak tussen onze organisatie en de techniek optimaal te houden en blijven we zelf de regisseur.“

Industrie:

Overheid

Voornaamste voordelen:

  • Goed beveiligde totaaloplossing
  • Alle data en informatie is en blijft op één plek
  • Organisatiebrede gestandaardiseerde omgeving met uniforme login mogelijkheid
  • Anytime, anyplace en any device in de cloud, onder eigen regie

Citrix producten:

Over Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) leidt de transitie naar de „software-defined workplace‟ door het samenbrengen van virtualisatie, mobility management, netwerken en SaaS-oplossingen, om nieuwe manieren te ontwikkelen waardoor organisaties en mensen beter kunnen werken. Citrix-oplossingen ondersteunen zakelijke mobility door te voorzien in veilige, mobiele werkomgevingen waarin mensen toegang hebben tot apps, desktops, data en communicatie op ieder device, over ieder netwerk en cloud. Met een jaaromzet in 2014 van 3,14 miljard dollar worden Citrix-oplossingen gebruikt in meer dan 330.000 organisaties en door meer dan 100 miljoen gebruikers wereldwijd. Lees meer op www.citrix.com

©2015 Citrix Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Citrix®, Citrix XenDesktop®, Citrix XenApp®, Citrix NetScaler®, Citrix XenMobile, Citrix ShareFile™ en Citrix Worx™ Mobile Apps zijn handelsmerken van Citrix Systems, Inc. en/of één of meer van haar dochtermaatschappijen, en kunnen geregistreerd zijn in de Verenigde Staten bij het Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle andere handelsmerken en geregistreerde handelsmerken behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.

Open Line: Uw betrouwbare en innovatieve Cloud Solution Specialist

Open Line ondersteunt en adviseert klanten in verschillende branches bij ontwerp, bouw en beheer van complexe ICT (outsourcing) projecten. Ons Managed Services concept biedt een complete set aan Smart Cloud diensten dat klanten helpt bij het realiseren van de bedrijfs- en digitale doelstellingen.

Iedere branche kent zijn uitdagingen en geen organisatie is hetzelfde. Hoewel onze producten en diensten branche onafhankelijk zijn, vraagt iedere branche om een persoonlijke benadering. Als onafhankelijke dienstverlener kruipen wij in uw huid, zodat we weten wat u beweegt. Alleen zo kunnen wij waarmaken wat we u beloven.

Onze visie is dat klantrelaties verder gaan dan een advies of een ICT project. Iedere (outsourcing-) relatie is voor ons uniek. Wij zijn zowel partner als adviseur voor onze klanten en zijn trots op onze referenties en duurzame relaties die dat onderstrepen. 

Onze focus? Het leveren van toegevoegde waarde door te excelleren in het technisch domein van uw informatievoorziening in ontwerp, bouw en beheer van Cloud infrastructuren. 

Voor meer informatie over Open Line

Open Line BV, Amerikalaan 90, 6199 AE Maastricht Airport, 088 - 500 67 00

info@openline.nl

Open Line Nieuws

Deze pagina delen