Klant case Maasduinen

Nieuws - Gepubliceerd: 7 October 2015

Open Line profiel

Open Line heeft sinds haar oprichting in 2002 een goede reputatie opgebouwd voor het ontwikkelen, integreren en implementeren van ICT-oplossingen in de zorg. Op basis van die ervaring heeft Open Line een goed beeld kunnen vormen van wat er speelt in de zorgwereld en binnen zorgorganisaties en van daaruit een heldere visie ontwikkeld op de rol van de ICT in de zorg. In die visie is een belangrijke rol weggelegd voor nieuwe technologieën als cloud computing, mobility en virtualisatie, gebaseerd op de bouwstenen van Open Line: AppSensse, Cisco, EMC, Microsoft, VMWare en Citrix. Die technologieën helpen zorgorganisaties te innoveren en geven hen tegelijk grip op hun beheerkosten.

Stichting Maasduinen organisatieprofiel

Met een omzet van € 28 miljoen en 650 medewerkers levert Stichting Maasduinen zorg in de streek tussen de Maas en de Loonse en Drunense Duinen in het Brabantse land. Maasduinen is een eigentijdse organisatie die zich richt op de zorg, het welzijn en welbevinden van ouderen (en anderen die langdurige zorg nodig hebben). Cliënten worden zoveel mogelijk ondersteund bij het behoud van een goede kwaliteit van leven om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. www.maasduinenzorg.nl

Open Line neemt de regie in ICT domein

In de zoektocht naar een nieuwe ICT-dienstverlener die de volledige regie over het ICT-domein moet gaan voeren, heeft Stichting Maasduinen gekozen voor Open Line. Bij het ontwerpen en bouwen van de nieuwe werkplek was voor Open Line direct duidelijk dat mobiliteit een belangrijk aspect voor de zorgmedewerkers is. Zorgmedewerkers gebruiken een iPad om aan het bed of op de kamer van de bewoner het dossier bij te kunnen werken. Dat bleek in de oude situatie de nodige ergernis op te leveren. Het telkens opnieuw moeten inloggen en het gebruik van de Citrix receiver waren extra stappen die vaak ergernis bij de zorgmedewerkers opleverden.

Mobiliteit met behulp van EMM

De oplossing van Open Line in de vorm van Citrix Xenmobile, Sharefile en Citrix Netscaler als onderdeel van het totale werkplekconcept bleek een gouden greep. Daarnaast werd duidelijk dat Open Line direct in staat was om de regierol, zoals gevraagd door Stichting Maasduinen, in de praktijk te brengen. Om de oplossing ‘in de handen van de zorgmedewerker’ te brengen, was afstemming nodig met de applicatieleverancier. Het resultaat is een ‘app’ in de zogenaamde Company app-store van Stichting Maasduinen, waardoor zorgmedewerkers op een beveiligde manier kunnen inloggen op het elektronisch dossier van Caress bij AAG. Vanaf de eerste test leverde dit tevreden zorgmedewerkers op.

De Citrix Xenmobile oplossing in combinatie Citrix Netscaler leverde Stichting Maasduinen nog meer functionele voordelen op. Zo kan het beheer van de iPad’s nog steeds door een medewerker van Stichting Maasduinen uitgevoerd worden. Daarnaast is de beveiliging, zonder verlies van functionaliteit, sterk verbeterd en is uitwisseling van gegevens binnen de configuratie van de Appstore te bepalen. Zo kunnen bijvoorbeeld geen gegevens vanuit het dossier gekopieerd worden naar een applicatie die daarvoor niet bestemd is.

Delen van documenten in de cloud

Ook voor een ander probleem is een oplossing gevonden: De leden van de Raad Van Toezicht (RVT) wisselen documenten uit via e-mail. Dat werd als omslachtig en onveilig ervaren. Door gebruik te maken van Sharefile kunnen alle leden van de RVT via deze veilige oplossing documenten met elkaar delen zonder dat er nog gemaild hoeft te worden. De documenten staan weliswaar in de cloud, maar daarmee ook goed beveiligd in het datacenter van Open Line.

Tevreden klant

Open Line is pas tevreden wanneer de klant dat is. En dat is zeker het geval, aldus Giovanni van Keulen, Manager Facilitaire Zaken en verantwoordelijk voor de ICT van Stichting Maasduinen. Over de samenwerking met Open Line is hij duidelijk: “Al met al heeft Stichting Maasduinen een ICT omgeving versie 2.0 gekregen. Er komt veel meer regie bij de eindgebruiker te liggen met heel veel aandacht voor en ondersteuning van mobiliteit. Dit is een omslag in denken geweest. Vaak worden dingen vanuit ICT strategie bedacht en uitgevoerd. Nu wordt dus veel meer vanuit de eindgebruiker gedacht. Daar moet het tenslotte gebeuren. Dit geeft ook een omslag naar de software leveranciers toe, waarbij een eis is dat zij zich conformeren aan onze ICT omgeving. Als ze dit niet kunnen en of willen, wordt er naar een alternatief gekeken”.

Download hier de case studie als PDF

Open Line: Uw betrouwbare en innovatieve Cloud Solution Specialist

Open Line ondersteunt en adviseert klanten in verschillende branches bij ontwerp, bouw en beheer van complexe ICT (outsourcing) projecten. Ons Managed Services concept biedt een complete set aan Smart Cloud diensten dat klanten helpt bij het realiseren van de bedrijfs- en digitale doelstellingen.

Iedere branche kent zijn uitdagingen en geen organisatie is hetzelfde. Hoewel onze producten en diensten branche onafhankelijk zijn, vraagt iedere branche om een persoonlijke benadering. Als onafhankelijke dienstverlener kruipen wij in uw huid, zodat we weten wat u beweegt. Alleen zo kunnen wij waarmaken wat we u beloven.

Onze visie is dat klantrelaties verder gaan dan een advies of een ICT project. Iedere (outsourcing-) relatie is voor ons uniek. Wij zijn zowel partner als adviseur voor onze klanten en zijn trots op onze referenties en duurzame relaties die dat onderstrepen. 

Onze focus? Het leveren van toegevoegde waarde door te excelleren in het technisch domein van uw informatievoorziening in ontwerp, bouw en beheer van Cloud infrastructuren. 

Voor meer informatie over Open Line

Open Line BV, Amerikalaan 90, 6199 AE Maastricht Airport, 088 - 500 67 00

info@openline.nl

Open Line Nieuws

Deze pagina delen