Zorgalarmering en opvolging beheersbaar via de cloud

Nieuws - Gepubliceerd: 25 September 2013

De zorg verandert sneller en ingrijpender dan ooit tevoren. De drempel naar institutionele zorg wordt hoger en zelfredzaamheid belangrijker. Zorginstellingen passen zich aan en moeten hun diensten anders en goedkoper gaan inrichten. Eén van de uitdagingen daarbij is de veiligheid voor cliënten in het verzorgingshuis, de aanleunwoningen en in de wijk. Hoe kunnen zorginstellingen de faciliteiten voor alarmering en alarmopvolging efficiënt en vanaf een centraal, beheersbaar niveau inrichten?

Veiligheid is een elementaire behoefte. Het kunnen alarmeren bij een hulp- of zorgvraag geeft ouderen de zekerheid dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Zo hebben Ascom en Open Line recent een hosted oplossing voor alarmering en opvolging gerealiseerd bij een grote zorgaanbieder in Limburg. Zowel de bewoners van de instelling als enkele duizenden cliënten die nog zelfstandig thuis wonen, beschikken over de mogelijkheid om direct hulp in te roepen. De oproep wordt doorgestuurd naar de bij Open Line gehoste Ascom meldcentrale, die de hulpvraag doorzet naar de (IP-)DECT handset of GSM van een zorgmedewerker.

Onzichtbaar en slim

Zorginstemngen zetten daarnaast steeds vaker passieve alarmen in om het welzijn te monitoren. Voorbeelden zijn detectie zodra een cliënt te lang in de badkamer verblijft, en het monitoren of er binnen een bepaalde tijd beweging wordt waargenomen. Na een alarm is het ook mogelijk om via spraak te communiceren, of de situatie te bekijken dankzij cameraverificatie.

Mits juist toegepast bieden oplossingen zoals deze niet alleen de nodige zekerheid voor de cliënt, maar dragen ze ook bij aan de verhoging van de productiviteit en verlaging van kosten. Daarbij dient de technologie nagenoeg onzichtbaar te zijn voor de cliënt, maar het moet wel slim kunnen schakelen.

Afhankelijkheid van ICT

De afhankelijkheid van ict-oplossingen neemt dus toe. Dit stelt zorginstellingen voor uitdagingen. Er is immers kennis vereist om de technologieën op hun waarde te kunnen schatten. De afweging van nieuwe, kostenbesparende mogelijkheden tegenover eventueel hogere beheer- en onderhoudskosten is vaak moeilijk. Hoe hou ik de kennis van mijn medewerkers up-to-date? Kan ik de werkzaamheden plannen en heb ik voldoende menskracht om de installatie op het juiste kwaliteitsniveau te houden? De noodzaak voor veel intramurale zorginstellingen om ziich steeds meer op de extramurale zorg te richten, zorgt ervoor dat ict-managers in de zorg beslissingen moeten nemen met betrekking tot de Werkgebieden waarop ze hun personeel en middelen gaan inzetten.

Flexibiliteit vanuit de cloud

De onzekerheid over de snelheid en omvang van de voorziene extramuralisering dwingt zorginstellingen om flexibel te zijn en te blijven. Dit vergt kennis en capaciteit. Werd voorheen alle techniek in eigen beheer gehouden, nu wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van hosted oplossingen. Hiermee krijgen zorginstellingen namelijk toegang tot de nieuwste technologie op ict-domein en zijn zij verzekerd van actuele ict-kennis, zonder grote investeringen. De eerder beschreven oplossing van Ascom en Open Line, Trusted Cloud Care, is hier een mooi voorbeeld van. De complete alarmering, analyse en opvolging is als dienst, vanuit beveiligde datacenters, beschikbaar. Meer en meer zorginstellingen zien de voordelen van deze dienst. Ze profiteren dan immers van een moderne alarmcentrale, zonder een dergelijk systeem aan te hoeven schaffen en te onderhouden. Toch functioneert de oplossing als een 'eigen' centrale. Bovendien is er genoeg capaciteit om groei in het aantal aansluitingen te realiseren en kunnen functies naar wens worden aangepast aan de actuele hulpvraag en bezetting van de cliënten.

Centrale alarmomgeving

Omdat cloud-diensten niet afhankelijk zijn van geografische locaties, zijn deze een uitkomst voor het huidige zorgklimaat Alle cliënten, mobiele werk- nemers en thuiswerkers worden in de dienst opgenomen en gebruiken dezelfde functionaliteiten. Meerdere locaties worden dus omgevormd tot een centraal te beheren alarmomgeving. De uniforme diensten bieden ook gebruiksgemak: waar de medewerkers ook zijn, ze gebruiken altijd hetzelfde toestel. De integratie van bestaande systemen zoals de telefooncentrale kan extra gemak en kostenvoordelen bieden.

Betrouwbaarheid

Een alarm moet altijd doorkomen. Trusted Cloud Care wordt centraal vanuit redundante datacenters aangeboden. De beschikbaarheid is hierdoor nagenoeg 100 procent Alle componenten in de data centers, waaronder de servers, zijn redundant uitgevoerd: wanneer een component faalt, neemt de ander het ogenblikkelijk over. Door de hoge mate van beschikbaarheid zijn cliënten en medewerkers er dus zeker van dat een alarm altijd aan komt en wordt opgevolgd.

lage en voorspelbare beheerlasten

Bij een leverancierselectie kijkt u naar aanschafkosten, installatiekosten en operationele kosten. Niet al deze kosten zijn vooraf bekend en u zult daarvoor een inschatting moeten maken. Een hosted dienst zoals Trusted Cloud Care vereenvoudigt en versnelt dit proces. Zorginstellingen hoeven zich namelijk niet te buigen overzaken als voorinvesteringen, de afschrijving op het systeem, back-up, systeembeveiliging en het type service-overeenkomst. U neemt immers uw alarmeringsoplossing eenvoudigweg als dienst af tegen een vast maandelijks tarief. En dat zorgt voor een voorspelbaar en laag kostenpatroon.

Investeren of niet, dat blijkt voor velen de vraag. Uiteraard kan het nog steeds een goede keus zijn om tot aanschaf over te gaan, zeker als het zorginstellingen betreft met grote locaties. Maar als het om kleinere locaties gaat en er geen grote eenmalige kosten gedaan kunnen worden, is Trusted Cloud Care een zekere keuze. Met een vast bedrag per aansluiting genieten organisaties namelijk toch van geavanceerde mogelijkheden.

Open Line: Uw betrouwbare en innovatieve Cloud Solution Specialist

Open Line ondersteunt en adviseert klanten in verschillende branches bij ontwerp, bouw en beheer van complexe ICT (outsourcing) projecten. Ons Managed Services concept biedt een complete set aan Smart Cloud diensten dat klanten helpt bij het realiseren van de bedrijfs- en digitale doelstellingen.

Iedere branche kent zijn uitdagingen en geen organisatie is hetzelfde. Hoewel onze producten en diensten branche onafhankelijk zijn, vraagt iedere branche om een persoonlijke benadering. Als onafhankelijke dienstverlener kruipen wij in uw huid, zodat we weten wat u beweegt. Alleen zo kunnen wij waarmaken wat we u beloven.

Onze visie is dat klantrelaties verder gaan dan een advies of een ICT project. Iedere (outsourcing-) relatie is voor ons uniek. Wij zijn zowel partner als adviseur voor onze klanten en zijn trots op onze referenties en duurzame relaties die dat onderstrepen. 

Onze focus? Het leveren van toegevoegde waarde door te excelleren in het technisch domein van uw informatievoorziening in ontwerp, bouw en beheer van Cloud infrastructuren. 

Voor meer informatie over Open Line

Open Line BV, Amerikalaan 90, 6199 AE Maastricht Airport, 088 - 500 67 00

info@openline.nl

Open Line Nieuws

Deze pagina delen