IKNL besteedt automatiserings diensten uit aan Open Line

Nieuws - Gepubliceerd: 16 October 2011

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft besloten al haar automatiseringsdiensten uit te besteden aan Managed Services Provider Open Line te Beek. Hiertoe hebben beide partijen een vierjarige overeenkomst getekend.

Open Line gaat starten met de bouw en implementatie van een nieuwe kantoorautomatiseringsomgeving voor de acht vestigingen en 430 medewerkers van IKNL. Deze omgeving is gebaseerd op de “shared hosted desktop” technieken van Microsoft, Citrix en AppSense. De gehele omgeving wordt hosted aangeboden vanuit het datacenter van Open Line bij Cofely in Beek. Parallel wordt bekeken of ook enkele webapplicaties door Open Line kunnen worden gehost. Naast de gehele hosting is Open Line ook verantwoordelijk voor het beheer en de support aan de eindgebruikers van IKNL. In de eerste fase zal ook telefonie, wan-verbindingen en printing in het project worden meegenomen. Open Line’s partners Kreuze Telecom en ScanDo Nederland zijn hierbij essentieel om de integrale dienstverlening, waarvoor Open Line ketenverantwoordelijke is, mogelijk te maken.

Door deze overeenkomst kan IKNL invulling geven aan haar wens om de continuïteit van de primaire bedrijfsprocessen te verhogen. Klantgerichtheid, kwaliteit en prijs zijn de eisen die IKNL heeft gesteld aan haar nieuwe partner en de bijbehorende aangeboden oplossing. Met deze oplossing realiseert IKNL tevens een uniforme werkplek, een moderne en up-to-date werkplek, flexwerkplekken, reductie in het aantal leveranciers, efficiency in de bedrijfsvoering en reductie van de kosten per werkplek.

Over IKNL

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitscentrum voor zorgverleners in de oncologie. Doelstelling van IKNL is ervoor te zorgen dat iedere patiënt met kanker in Nederland de meest optimale zorg ontvangt, zo dicht mogelijk bij huis. De 430 medewerkers van IKNL verlenen geen patiëntenzorg, maar richten zich op de zorgverleners en beleidsmakers in de oncologie en palliatieve zorg. IKNL is verantwoordelijk voor de Nederlandse Kanker Registratie (NKR). De NKR verzamelt betrouwbare gegevens over kanker voor epidemiologisch onderzoek, klinische studies, evaluatie van preventie-programma’s en het ontwikkelen van beleid door zorginstellingen en de overheid. IKNL ondersteunt klinisch vergelijkend onderzoek met als doel de deelname aan trials door specialisten te bevorderen. Zij ontwikkelt, implementeert en evalueert richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg alsmede diensten en producten of instrumenten ter verbetering van de organisatie van de oncologische zorg. IKNL coördineert en ondersteunt regionale netwerken van zorgverleners, organiseert regionale consultatie, stimuleert deskundigheids¬bevordering en initieert kwaliteitsprojecten ten bate van kankerpatiënten in de palliatieve fase. IKNL richt zich op het verbeteren van de zorg voor de groeiende groep patiënten die de ziekte kanker langdurig overleeft door de opzet en uitvoering van revalidatieprogramma’s en ontwikkeling van richtlijnen daarvoor. Tenslotte richt IKNL zich op digitale informatievoorziening en heeft een aantal webbased applicaties ontwikkeld voor zorgverleners om hen in hun werk te ondersteunen.

Open Line: Uw betrouwbare en innovatieve Cloud Solution Specialist

Open Line ondersteunt en adviseert klanten in verschillende branches bij ontwerp, bouw en beheer van complexe ICT (outsourcing) projecten. Ons Managed Services concept biedt een complete set aan Smart Cloud diensten dat klanten helpt bij het realiseren van de bedrijfs- en digitale doelstellingen.

Iedere branche kent zijn uitdagingen en geen organisatie is hetzelfde. Hoewel onze producten en diensten branche onafhankelijk zijn, vraagt iedere branche om een persoonlijke benadering. Als onafhankelijke dienstverlener kruipen wij in uw huid, zodat we weten wat u beweegt. Alleen zo kunnen wij waarmaken wat we u beloven.

Onze visie is dat klantrelaties verder gaan dan een advies of een ICT project. Iedere (outsourcing-) relatie is voor ons uniek. Wij zijn zowel partner als adviseur voor onze klanten en zijn trots op onze referenties en duurzame relaties die dat onderstrepen. 

Onze focus? Het leveren van toegevoegde waarde door te excelleren in het technisch domein van uw informatievoorziening in ontwerp, bouw en beheer van Cloud infrastructuren. 

Voor meer informatie over Open Line

Open Line BV, Amerikalaan 90, 6199 AE Maastricht Airport, 088 - 500 67 00

info@openline.nl

Deze pagina delen